Podaż kredytu w walutach obcych dostępnego na polskim rynku wyraźnie się zmniejszy w najbliższym czasie - przewidują analitycy Morgan Stanley (MS) w najnowszym cotygodniowym komentarzu (EM Economist).

Według nich, może się to odzwierciedlić już w danych za październik.

Wskazują, że po okresie stabilnego tempa przyrostu kredytu walutowego dla gospodarstw domowych w drugim półroczu 2007 r., od początku 2008 r. obserwowano jego systematyczne przyspieszenie.

We wrześniu 2008 r. przyrost pożyczek w walutach obcych dla gospodarstw domowych sięgnął rekordowego poziomu ok. 60 proc. rok do roku (w ujęciu skorygowanym na wahania kursowe, ponieważ dane publikowane są w PLN).

Kredyty walutowe dla gospodarstw domowych w przeliczeniu na PLN wyniosły we wrześniu 8,2 mld PLN, co jest wysokim poziomem w świetle ostatnich danych.

Udzielanie kredytów w EUR i CHF wstrzymały w październiku niektóre banki węgierskie

"Oczywiście jest prawdopodobne, że kredytobiorcy starali się zaciągnąć kredyt w walutach obcych póki wciąż mogli, licząc się z trudnościami w jego uzyskaniu w przyszłości. Niemniej jednak sądzimy, że jest tylko kwestią czasu zanim przyrost kredytu załamie się" - stwierdzili.

Udzielanie kredytów w EUR i CHF wstrzymały w październiku niektóre banki węgierskie, zaś w Polsce ostatnio opublikowane prognozy rozwoju rynku kredytowego sugerują nadciągające zacieśnienie zarówno podaży jak i popytu kredytu hipotecznego, a także wyraźne ograniczenie pożyczek konsumenckich.