Michał Krupiński prezesem PZU SA został 19 stycznia br. Wybrała go wtedy rada nadzorcza spółki.

"To dla mnie zaszczyt móc pokierować tak znakomitą spółką jak PZU. To także duża odpowiedzialność wobec klientów, akcjonariuszy i pracowników firmy. PZU to jedna z największych firm sektora finansowego w Polsce, największa ubezpieczeniowa w tej części Europy, z ponad 200-letnią tradycją. Ponadto niezmiernie istotna z punktu widzenia stabilności rynku finansowego w Polsce, aktywny uczestnik życia gospodarczego i społecznego. Moją ambicją jest budowanie wartości dla akcjonariuszy i wzrost międzynarodowego znaczenia firmy" – mówił Krupiński tuż po nominacji.

Urodzony w 1981 r. Krupiński został najmłodszym prezesem PZU w historii. W przeszłości, w latach 2006-07 był wiceministrem skarbu w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego; miał wówczas 25 lat i był najmłodszym wiceministrem.

W opisach medialnych uchodził wtedy za człowieka bliskiego Zbigniewowi Ziobrze. Wcześniej pracował w Parlamencie Europejskim i tam, jak pisały media, poznał brata Zbigniewa Ziobry - Witolda. Za pośrednictwem braci Ziobrów trafił do PiS.

Jako wiceminister skarbu, jak pisały media w 2008 roku, już po przegranych przez PiS wyborach w 2007 roku Krupiński miał nakłaniać Piotra Rostkowskiego, członka zarządu państwowej spółki PW Rzeczpospolita, do sprzedaży 49 proc. udziałów w Presspublice - wydawcy "Rz". Nabywcą miał być fundusz Mecom, który miał już wtedy 51 proc. udziałów w Presspublice. Miało chodzić o to, by po wygranych przez PO wyborach pozbawić Skarb Państwa wpływu na ten dziennik.

Rostkowski zawiadomił prokuraturę o próbie popełnienia przestępstwa i zeznał, że wiceminister nakłaniał go do sprzedaży z pominięciem procedur, m.in. bez aktualnej wyceny. Prokuratura uznała jednak, że Krupiński nie przekroczył uprawnień i umorzyła sprawę.

Po odwołaniu z rządu, w 2008 roku, z rekomendacji ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka został zastępcą dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. W 2011 roku został dyrektorem zarządzającym w Bank of America Merrill Lynch.

Skarb Państwa ma obecnie ponad 34 proc. akcji w PZU SA, 5 proc. ma AVIVA OFE, a ponad 60 proc. pozostali akcjonariusze.