Volkswagen Poznań już po raz drugi otrzymał nagrodę Pracodawca Przyjazny Pracownikom. To nagroda przyznawana przez pracowników. Jak udało Wam się obronić ten tytuł?

Stawiamy na dialog z naszymi pracownikami. Odbywa on się na każdym szczeblu i na bieżąco. Dialog zawsze działa w dwie strony, również wtedy, gdy pracodawca ma różnego rodzaju wyzwania i potrzeby podjęcia decyzji, które są wypracowane razem z przedstawicielami pracowników. Doświadczenie pokazuje, że jeśli pracownicy mają możliwość kształtowania ważnych projektów, to wówczas stoją za tymi projektami i konsekwentnie realizują wypracowane ustalenia. Przykładami mogą być: systemy premiowe, projekty optymalizacyjne czy najnowszy program ubezpieczeń zdrowotnych. Pielęgnowanie dialogu to ciężka codzienna praca, ale na tej współpracy wszyscy zyskują – i pracownicy, i pracodawca. Kulturę dialogu tworzy się przez lata, ale jak widać warto w nią inwestować.

Tę kulturę dialogu promujecie nie tylko wewnątrz firmy

Tak, zdecydowanie. Dlatego miedzy innymi organizujemy systematyczne spotkania z mieszkańcami okolic, w których mamy swoje lokalizacje – to nasze dialogi sąsiedzkie. Włączamy się w działania prospołeczne, wspierając organizacje pożytku publicznego, lokalne środowiska, organizacje. Nie zapominamy o dialogu ze szkołami i uczelniami. Jesteśmy częścią Poznania, od dwóch lat również Wrześni, gdzie buduje się nasz nowy zakład Volkswagen Crafter, i to nas zobowiązuje. Chcemy żyć w zgodzie z lokalnymi społecznościami.

Od ponad 10 lat strategicznym partnerem Spółki Volkswagen Poznań jest Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Dotychczas Szkoła i Volkswagen Poznań mogą pochwalić się 226 wspólnie wykształconymi absolwentami, którzy ukończyli jedną z 4 klas patronackich. 92% absolwentów tych kierunków znalazło dalej zatrudnienie w zakładach Spółki. W związku z budową nowej fabryki we Wrześni kolejne klasy patronackie uruchomione zostaną także w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

W kwietniu Volkswagen Poznań po raz drugi odebrał nagrodę „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. To nagroda przyznawana pracodawcom, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Spółka Volkswagen Poznań to cztery zakłady produkcyjne. W ramach przyjętej Strategi Zrównoważonego. Rozwoju spółka zobowiązuje się do organizowania min. 2 spotkań z mieszkańcami w roku w każdej z fabryk.

W ramach strategii zdrowotnościowej wszystkim pracownikom Volkswagen Poznań oferowana jest bezpłatna, całodobowa opieka medyczna w ambulatoriach znajdujących się we wszystkich zakładach, jak również porady lekarzy specjalistów. Ponadto pracownicy mają do dyspozycji Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe.

Nowoczesny kombinezon „Ergo”, symulujący proces starzenia się, wykorzystywany jest zarówno do celów edukacyjnych jak i planowania ergonomicznych stanowisk pracy. Skafander pozwala dodać do rzeczywistego wieku 20, 40 a nawet 60% i tym samym poznać ograniczenia fizyczne osób starszych.