Zaangażowanie w edukację zdrowotną społeczeństwa to również jeden z kluczowych elementów strategii odpowiedzialności społecznej Grupy Sanofi – jednej z największych firm farmaceutycznych w Polsce i na świecie, zaangażowanej w produkcję i opracowywanie przełomowych terapii, poprawiających stan zdrowia i komfort życia pacjentów. Główne obszary terapeutyczne firmy to m.in. produkty dla diabetyków, szczepionki, rozwiązania ułatwiające codzienne dbanie o zdrowie i higienę, badania i produkcja innowacyjnych leków w kardiologii, onkologii, autoimmunologii i chorobach rzadkich.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), stanowiąca element strategii biznesowej Grupy Sanofi, oparta jest na czterech filarach: Pacjent (pozostający w centrum uwagi), Etyka, Ludzie oraz Środowisko, którym przypisano określone cele oraz mierniki.

Sanofi od lat współpracuje z organizacjami pacjentów, przeprowadzając – lub będąc partnerem – kampanii edukacyjnych, poszerzających wiedzę na tematy zdrowotne, np.:

● „Atopowi Bohaterowie czują więcej” – na atopowe zapalenie skóry cierpi co piąte dziecko w Polsce. Obok dolegliwości skórnych zmagają się ze wstydem, rozdrażnieniem, wyobcowaniem. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na ograniczenia towarzyszące dzieciom z AZS, podkreślenie psychosomatycznego aspektu choroby i konieczności budowania poczucia własnej wartości małych atopików. Jednym z działań jest stworzenie pierwszej w Polsce bajki terapeutycznej dla dzieci z AZS. Partnerami kampanii są: Instytut Matki i Dziecka, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka.

● „PS Mam SM” – we współpracy z fundacją Neuropozytywni powstała kampania: „PS Mam SM”. Tworzy ją Grupa Pozytywnych; pasjonatów, którzy mimo choroby i związanych z nią ograniczeń, spełniają swoje marzenia. Kampania jest zaproszeniem do wymiany osobistych historii i doświadczeń, które mogą stać się motywacją dla nowo zdiagnozowanych osób do innego spojrzenia na stwardnienie rozsiane i podążania za pasją.

● „Motyle pod ochroną” – we współpracy z fundacją Amazonki powstała kampania na temat raka tarczycy. Zawierała poradnik dystrybuowany w ośrodkach medycznych, stronę WWW z historiami pacjentów, broszury dotyczące raka tarczycy. W jej ramach zorganizowano spotkanie dla pracowników Sanofi, na którym wyjaśniono istotę badań profilaktycznych i zachęcono do wykonania USG tarczycy.

Działając w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu, w Grupie Sanofi organizujemy wiele kampanii i wydarzeń wewnętrznych, skierowanych do pracowników. Wśród nich warto wymienić takie inicjatywy, jak:

● „Sanofi Pasteur – Innowacyjność i Tradycja” – cele kampanii to: poszerzenie wiedzy na temat wartości szczepień, walka ze szkodliwymi mitami, a także pokazanie, że innowacyjność Sanofi Pasteur jest oparta na osiągnięciach Ludwika Pasteura, z którego dorobku korzystamy do dziś. Kampania wykorzystuje innowacyjne i kreatywne narzędzia komunikacji, takie jak wideoblog, vaxipedia, konkursy i wydarzenia specjalne.

● Dzień Etyki – obejmuje debatę na temat etyki w biznesie, w której uczestniczyło dwóch ekspertów zajmujących się tematyką compliance – Grażyna Kopińska z Fundacji im. S. Batorego oraz prof. Paweł Łuków, etyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

● Program Mentoringu – w I edycji programu wzięło udział 26 osób z każdej części organizacji, pełniących różne funkcje w grupie, pracując w 14 parach mentoringowych. Mentorzy pracowali z Mentees przez półtora roku, wspierając ich w realizacji celów rozwojowych. Głównym tematem było przywództwo – w zarządzaniu zespołem podległym lub projektowym.

● Program Stażowy Student On Board – powstał z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach, którzy skończyli edukację nie później niż rok od momentu złożenia aplikacji. Skierowany jest do osób, które nie boją się nowych wyzwań i już na początku swojej kariery chcą wykonywać odpowiedzialne zadania. Każdy ze stażystów otrzymuje wsparcie opiekuna, który współpracuje z nim, zleca mu zadania, wprowadza go w codzienne życie firmy i wspiera.

W Grupie Sanofi dbamy też o kwestie środowiskowe. W minionym roku przeprowadziliśmy modernizacje biura w Warszawie i fabryki w Rzeszowie, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających ograniczyć zużycie zasobów naturalnych. Podczas remontu biura w Warszawie zainstalowano system oszczędzania wody, optymalizacji oświetlenia oraz wymieniono sprzęty AGD i IT na energooszczędne. Dzięki temu roczne zużycie energii spadło o ok. 11 proc., a wody – o blisko 30 proc. W zakładzie produkcyjnym Sanofi w Rzeszowie przeprowadzono modernizację kotłowni gazowej, dzięki której zminimalizowano straty cieplne i zmniejszono emisję CO2 o 63,1t/rok, przy oszczędności kosztów ciepła o 61 tys. zł/rok.

Zaangażowanie w działania z zakresu CSR, rozumiane jako kompleksowe i świadome zarządzanie wpływem na otoczenie, to nie tylko misja, lecz także obowiązek. Strategia CSR realizowana przez Grupę Sanofi kompleksowo odpowiada na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Karolina Szapiro
Menedżer ds. Komunikacji i CSR Grupa Sanofi