Wczoraj posłowie debatowali nad projektem nowelizacji ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 ze zm.). Nowe przepisy przewidują zarówno zwiększenie kontroli nad producentami leków, jak i ułatwienia dla pacjentów, którzy nabywają produkty medyczne. Doprecyzowano wymogi dotyczące dokumentacji, która musi być dołączona do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Będzie musiała zawierać między innymi dodatkowe zaświadczenia stwierdzające, że badania kliniczne przeprowadzone poza terytorium Unii Europejskiej są zgodne ze standardami określonymi w prawie farmaceutycznym państwa członkowskiego. Nowe przepisy dopuszczają także możliwość wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (również za pośrednictwem internetu) przez apteki i punkty apteczne. Ale dotyczy to wyłącznie leków dostępnych bez recepty. – Będzie to duże ułatwienie dla klientów, którzy często nie mają czasu albo po prostu nie są w stanie odwiedzić apteki – mówi Katarzyna Piączek, farmaceuta z Krakowa.
KATEGORIE DOSTĘPNOŚCI UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH

OTCleki wydawane bez przepisu lekarza ■ Rp – wydawane z przepisu lekarza ■ Rpz – wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania ■ Rpw – leki wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe ■ Lz – produkty lecznicze stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
Wprowadzona zostanie także nowa kategoria dostępności leków, która powinna być umieszczona na każdym opakowaniu produktu. Będą do niej zaliczane lekarstwa wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania (Rpz). – Dzięki temu będzie można lepiej kontrolować wydawanie trudno dostępnych leków dla osób, które chorują na rzadkie schorzenia – tłumaczy poseł Małgorzata Stryjska z PiS. – Dodatkowe ograniczenia do sprzedaży leków to dobre rozwiązanie. Pacjenci czasami nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nadmiernego używania farmaceutyków – podkreśla Katarzyna Piączek. Ponadto na zewnętrznym opakowaniu każdego leku znajdzie się nazwa tego produktu zapisana w systemie Braille’a. Projekt zakłada także obostrzenia dotyczące reklamy aptek i produktów leczniczych objętych refundacją. – Do rządowej propozycji projektu wprowadziliśmy również zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych. Podmioty prowadzące taką działalność będą mogły zostać ukarane grzywną – podkreśla poseł Stryjska. Głównym celem nowelizacji prawa farmaceutycznego jest dostosowanie polskich przepisów do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.