Wuzasadnieniu orzeczenia sąd powołał się na przepisy Unii Europejskiej, które zezwalają na sprzedaż leków przez internet. Z wyrokiem nie zgadza się Śląska Izba Aptekarzy, która pozwała spółkę Salexim, zarzucając jej nieuczciwą konkurencję. Przedstawiciele Izby uważają za bezprawne używanie słowa apteka w sprzedaży przez internet. Sąd uznał, że spółka nie przekroczyła prawa. W ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdził, że polskie prawo farmaceutyczne zabrania wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych w ramach obrotu detalicznego. Zdaniem sądu należy jednak uwzględnić, że przepisy krajowe państw członkowskich UE nie mogą pozostawać w sprzeczności z prawem wspólnotowym. Wynika to z zasady bezpośredniości, pierwszeństwa i prymatu prawa wspólnotowego nad krajowym. Wyrok nie jest prawomocny.