Inwestycje, energetyka i nowe technologie – to najważniejsze tematy, które pojawią się na konferencji EEC Trends

„Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących” – pod takim hasłem zaplanowano debatę otwierającą tegoroczną konferencję EEC Trends, imprezę, której celem jest m.in. jak najlepsze merytoryczne przygotowanie tematyki Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od lat największego wydarzenia biznesowego Europy Centralnej. Dyskusja będzie o tym jak odblokować i racjonalnie wykorzystać środki z Krajowego Planu Odbudowy, jak napędzać inwestycje prywatne, jak chronić gospodarkę przed wpływem zawirowań geopolitycznych. Uczestnicy będą też rozmawiać o nowym otwarciu w relacjach Polska-UE.

Tematem, który od lat niezmiennie rozgrzewa uczestników oraz publiczność i pojawia się w niemal wszystkich debatach poświęconych przyszłości gospodarki jest energetyka. Jej transformacja, bezpieczeństwo energetyczne kraju będą należeć do najważniejszych nurtów dyskusji podczas EEC Trends i potem w czasie EKG w kontekście mających wkrótce zapadać fundamentalnych decyzji odnośnie do energetyki jądrowej i projektów dotyczących OZE. Ale też w kontekście konkurencyjności, którą polska gospodarka może tracić, jeśli nie będziemy nadążać z zaspokajaniem potrzeby dostarczania biznesowi „zielonego” prądu. Bez niego nie będzie nowych inwestycji z zagranicy, a wręcz wiele już obecnych u nas podmiotów może przenosić swoje projekty w bardziej przyjazne pod tym względem miejsca w Europie.

Inwestycje i ich finansowanie to jedna z głównych ścieżek tematycznych EEC Trends. Dyskutanci omówią główne czynniki i ryzyka powstrzymujące decyzje o zaangażowaniu w nowe projekty oraz przybliżą skuteczne metody mobilizacji prywatnego biznesu i zachęcania firm do inwestowania. Istotnym aspektem będzie także rola państwa i otoczenia regulacyjnego.

Panel: „Prawo, biznes, gospodarka” poświęcony będzie restrykcyjności i zmianom w zakresie wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie gospodarki. W debacie „Infrastruktura i budownictwo” omawiane będą m.in. kluczowe projekty inwestycyjne w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej. Nie zabraknie czasu na tematy dotyczące cyfryzacji i technologii, wśród których znajdą się zagadnienia dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji. Podczas sesji „Polska, Ukraina, Europa” goście będą rozmawiać o zasadach na jakich należy oprzeć relacje Ukraina-Polska-Europa oraz o tym jaka powinna być rola polskich inwestorów i wykonawców w odbudowie Ukrainy.

EEC Trends odbędzie się 8 lutego 2024 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Europejski Kongres Gospodarczyzaplanowano na 8–10 maja. Organizatorem obydwu imprez jest Grupa PTWP.