Wiceszef resortu finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską przekazał, że regulacje dotyczące podatku minimalnego stanowią przedmiot wewnętrznych analiz prowadzonych w Ministerstwie Finansów.

Na stronach Sejmu została opublikowana odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację posła Pawła Papke (KP Koalicja Obywatelska). Poseł pytał o podatek minimalny oraz o to, czy zostanie on utrzymany, zawieszony, zlikwidowany, czy może wejdzie w życie zgodnie z zapisami.

„(…) pragnę poinformować, że obowiązujące regulacje dot. podatku minimalnego stanowią przedmiot wewnętrznych analiz prowadzonych w Ministerstwie Finansów, w tym w kontekście formuły dalszego ich funkcjonowania” – napisał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską.

Zaznaczył, że ze względu na zwolnienie z tego podatku, które, które obowiązywało do końca 2023 r., pierwsze rozliczenie opodatkowania tym podatkiem „nastąpi, co do zasady, w zeznaniu za rok 2024 r. (a więc w 2025 r.)”.

Podatek minimalny

Podatek minimalny został wprowadzony nowelizacją ustaw podatkowych z 2021 r. Miał wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., jednak zostało to przesunięte o 2 lata w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym z października 2022 r. W efekcie rozwiązania te weszły w życie z początkiem 2024 r.

Podatek minimalny ma objąć średnie i duże firmy (o obrotach powyżej 2 mln euro), które w ciągu poprzednich 3 lat wykazywały niską rentowność, nieprzekraczającą 2 proc., przy czym przy wyliczaniu rentowności nie bierze się pod uwagę m.in. opłat leasingowych czy sprzedaży należności handlowych faktorom. Podatek miał uniemożliwić dużym firmom unikanie opodatkowania CIT w Polsce.