Dziewięciu młodych naukowców, autorów prac dyplomowych, zostało uhonorowanych w konkursie dotyczącym innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru i węgla zorganizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Bank Gospodarstwa Krajowego

Zwycięzcy Konkursu 3W zostali ogłoszeni podczas III edycji Kongresu 3W. Kapituła wyłoniła autorów najlepszych prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich na temat innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru lub węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali również nagrody pieniężne, które ufundował Bank Gospodarstwa Krajowego. To odpowiednio 10 tys. zł za pierwsze miejsce, 5 tys. zł za drugie miejsce i 2 tys. zł za trzecie miejsce w każdej z kategorii.

Idea 3W okazała się interesującym obszarem badawczym dla studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Materiały prasowe

– Otrzymaliśmy kilkadziesiąt prac. Udało nam się utrzymać bardzo wysoki poziom zgłoszeń z zeszłego roku – powiedział Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, członek kapituły Konkursu 3W.

Przekrój tematyczny był szeroki.

– Bardzo wiele pracy dotyczyło metod, sposobów pozyskiwania taniej, zielonej energii. Również bardzo wiele – ochrony środowiska, wychwytywania rozmaitych zanieczyszczeń z wody, z powietrza. Były prace, które mogą mieć i być może będą miały zastosowanie w medycynie, w leczeniu różnych schorzeń – opisywał Krzysztof Jedlak.

– Zwracaliśmy szczególną uwagę na takie prace – i było ich również bardzo dużo – gdzie poza ciekawym opisem rzeczywistości, poza jej analizą, były jeszcze elementy własnych badań, eksperymentów oraz propozycje wykorzystania ich wyników w praktyce – dodał.

Redaktor naczelny DGP pogratulował autorom nagrodzonych prac i podziękował wszystkim uczestnikom konkursu. Podziękowania zaadresował również do członków kapituły, prof. Łukasza Albrechta z Politechniki Łódzkiej oraz prof. Łukasza Klapiszewskiego z Politechniki Poznańskiej.

– Bardzo wierzymy, że idea 3W, a w szczególności technologie 3W, zdeterminują przyszłość świata. Drugą rzeczą, w którą wierzymy nie mniej, jest to, że ta determinacja jest zależna od młodego pokolenia. To młodzi, zdolni ludzie będą w stanie budować nowoczesne technologie, które będą zmieniały świat. Przyglądając się fantastycznym pracom w konkursie, jestem absolutnie, absolutnie przekonany, że ten świat będzie lepszy – podkreślił podczas uroczystości Maciej Przybyła, dyrektor pionu strategii Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Jesteście nadzieją przyszłych pokoleń. Naszym obowiązkiem jest stworzenie warunków, żeby tę wiedzę i potencjał dobrze wykorzystać, bo jak wiemy, to właśnie jest najbardziej opłacalna inwestycja w młodych, zdolnych. I to czynimy również w obszarze 3W – dodał dyrektor.

Kapituła przyznała pierwsze miejsce w kategorii prace inżynierskie Kindze Ślusarczyk za pracę dotyczącą powierzchniowo inicjowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu w skali mikrolitrowej. Drugie miejsce zajęła Julia Łuczak z pracą „Wpływ nanodiamentu oraz nanopłatków tlenku grafenu na profil niekodującego RNA w glejaku IV stopnia”. Podium nagrodzonych inżynierów zamknął Łukasz Wujcicki ze swoją pracą „Dobór środków desorbujących w procesie odzysku fosforu z hydrożeli chitozanowych”.

W kategorii prace licencjackie zwyciężyła Patrycja Grabowska z pracą „Materiały hybrydowe zawierające tlenek prazeodymu jako efektywnie działające katalizatory procesu otrzymywania zielonego wodoru”. Drugą nagrodę przyznano Joannie Koczenasz za pracę „Biowęgle aktywne otrzymane z odpadów przemysłu zielarskiego jako adsorbenty zanieczyszczeń z wody pitnej”. Trzecie miejsce zajęła Joanna Jaroszyńska z pracą „Amfifilowe materiały elektroaktywne zawierające ugrupowania antrachinonowe do zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”.

Wśród autorów prac magisterskich kapituła wyróżniła pierwszym miejscem Marcela Jakubowskiego za pracę „Hydrożel chitozanowy modyfikowany jonami La3+ jako nośnik dla substancji przeciwosteoporotycznych”. Drugie miejsce zajął Jakub Zabrzycki z pracą „Opracowanie nowych materiałów na bazie ZnO i MoS2 o zwiększonych właściwościach fotokatalitycznych do reakcji wydzielania wodoru”. Na trzecim miejscu uplasowała się Katarzyna Pianka ze swoją pracą dyplomową „Wielofunkcyjne membrany fluoropolimerowe z kontrolowanymi właściwościami powierzchni”.

– Szczególnie cieszy mnie ogromna różnorodność. Z jednej strony różnorodność ośrodków akademickich, które wzięły udział w tym konkursie. To były zgłoszenia z wielu uczelni technicznych, a także z uniwersytetów o profilu ogólnym z całego kraju, co pokazuje ogromne zainteresowanie tematyką 3W, czyli związaną z wykorzystaniem zasobów węgla, wodoru i wody w Polsce. Kolejny aspekt, który bardzo mnie ucieszył, to różnorodność tematyczna, bo prace, które zostały zgłoszone do konkursu, charakteryzowały się wysokim poziomem, a jednocześnie niezwykle ciekawą tematyką – ocenił w rozmowie z DGP prof. Łukasz Albrecht.

Natomiast prof. Łukasz Klapiszewski podkreślił wartość synergii trzech zasobów – wody, wodoru i węgla – którą było również widać w pracach konkursowych.

– To świadczy o wielkich dokonaniach, które ci młodzi ludzie mogą mieć w niedalekiej przyszłości. Uważam, że konkurs, który jest kontynuacją zeszłorocznego, w pełni oddaje możliwość wykorzystania trzech zasobów właśnie do działań związanych z naszą przyszłością, z przyszłością Polski, Europy, a także świata – podsumował prof. Łukasz Klapiszewski.

Jacek Pochłopień

Partner dodatku

fot. materiały prasowe