Dziewięciu młodych naukowców, autorów prac dyplomowych, zostało uhonorowanych w konkursie dotyczącym innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru i węgla, zorganizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Bank Gospodarstwa Krajowego

Zwycięzcy Konkursu 3W zostali ogłoszeni podczas III edycji Kongresu 3W, który odbył się w Warszawie. Kapituła wyłoniła autorów najlepszych prac inżynierskich, licencjackich i magisterskich na temat innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru lub węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali również nagrody pieniężne, które ufundował Bank Gospodarstwa Krajowego. To odpowiednio 10 tys. złotych za pierwsze miejsce, 5 tys. złotych za drugie miejsce i 2 tys. złotych za trzecie miejsce w każdej z kategorii.

Idea 3W okazała się interesującym obszarem badawczym dla studentów przygotowujących prace dyplomowe.
– Otrzymaliśmy kilkadziesiąt prac. Udało nam się utrzymać bardzo wysoki poziom zgłoszeń z zeszłego roku – powiedział Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, członek kapituły Konkursu 3W.
Pogratulował on autorom nagrodzonych prac i podziękował wszystkim uczestnikom konkursu. Podziękowania zaadresował również do członków kapituły, prof. Łukasza Albrechta z Politechniki Łódzkiej oraz prof. Łukasza Klapiszewskiego z Politechniki Poznańskiej.
Kapituła przyznała pierwsze miejsce w kategorii prace inżynierskie Kindze Ślusarczyk za pracę dotyczącą powierzchniowo inicjowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu w skali mikrolitrowej. Drugie miejsce zajęła Julia Łuczak z pracą „Wpływ nanodiamentu oraz nanopłatków tlenku grafenu na profil niekodującego RNA w glejaku IV stopnia”. Podium nagrodzonych inżynierów zamknął Łukasz Wujcicki i jego praca „Dobór środków desorbujących w procesie odzysku fosforu z hydrożeli chitozanowych”.


W kategorii prace licencjackie zwyciężyła Patrycja Grabowska wraz z pracą „Materiały hybrydowe zawierające tlenek prazeodymu jako efektywnie działające katalizatory procesu otrzymywania zielonego wodoru”. Drugą nagrodę przyznano Joannie Koczenasz za pracę „Biowęgle aktywne otrzymane z odpadów przemysłu zielarskiego jako adsorbenty zanieczyszczeń z wody pitnej”. Trzecie miejsce zajęła Joanna Jaroszyńska wraz z pracą „Amfifilowe materiały elektroaktywne zawierające ugrupowania antrachinonowe do zastosowania w organicznych tranzystorach elektrochemicznych”.

Wśród autorów prac magisterskich kapituła wyróżniła pierwszym miejscem Marcela Jakubowskiego za pracę „Hydrożel chitozanowy modyfikowany jonami La3+ jako nośnik dla substancji przeciw osteoporotycznych”. Drugie miejsce zajął Jakub Zabrzycki wraz z pracą „Opracowanie nowych materiałów na bazie ZnO i MoS2 o zwiększonych właściwościach fotokatalitycznych do reakcji wydzielania wodoru”. Na trzecim miejscu uplasowała się Katarzyna Pianka i jej praca dyplomowa „Wielofunkcyjne membrany fluoropolimerowe z kontrolowanymi właściwościami powierzchni”.

Idea 3W to koncepcja połączenia kompetencji oraz potrzeb świata nauki, biznesu i administracji, by w oparciu o technologie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budować nowoczesną, zrównoważoną przyszłość, odpowiadając jednocześnie na wyzwania stojące przed Polską.

Więcej o konkursie i pracach laureatów będzie można przeczytać w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej, który ukaże się 4 grudnia.

Materiały prasowe