Najlepsze wyniki inwestycyjne osiągnęło w październiku TFI PZU. Drugi miesiąc z rzędu w rankingu GP i Expandera najgorzej wypadło BZ WBK AIB TFI, które zarządza funduszami Arka.
Fundusze akcji - podobnie jak warszawska giełda - mają za sobą jeden z najgorszych miesięcy w historii. WIG stracił w październiku 24 proc., indeks średnich spółek mWIG40 - 27,9 proc., a firm małych (sWIG80) - 22,7 proc. Niewiele mniej straciły średnio poszczególne grupy funduszy akcyjnych. Dla funduszy akcji polskich małych i średnich spółek średnia strata wyniosła w tym czasie 23,21 proc, funduszy akcji polskich 22,51 proc., a krajowych mieszanych - 15,11 proc. Niemal 16 proc. straciły średnio fundusze akcyjne zagraniczne (przy inwestycjach w złotych).
- Ostatnie sesje przyniosły znaczącą poprawę nastrojów, a rynek wykazuje dziś większą skłonność do pójścia w górę. Niestety, znaczenie wzrostów umniejsza to, że nie towarzyszą im zwiększone obroty - mówi Katarzyna Siwek z Expandera.
- Warszawska giełda czeka na wyraźniejszy impuls ze świata, a tam kluczowe na dziś wydaje się to, że rynki nie osiągnęły ważnych wsparć w średnim terminie - twierdzi.
Chodzi m.in. o indeksy S&P500 i DJ Eurostoxx 600, które nie podjęły próby testowania dołków bessy internetowej. Dla GPW poziomem, który można byłoby uznać za pierwszy sukces kupujących, jest 28,6 tys. pkt na indeksie WIG.
- Przełamanie oporu może stać się punktem wyjścia do analizy, na ile prawdopodobny jest poważniejszy ruch w górę - mówi Katarzyna Siwek.
I przestrzega przed agresywnym wchodzeniem w rynek akcji w horyzoncie kilkuletnim. Na rynku akcji nadal uzasadnione wydaje się stosowanie strategii stopniowej akumulacji.
Atrakcyjny, po tym jak rentowność w drugiej połowie października wyraźnie przekroczyła poziom 7,5 proc., wydaje się za to rynek polskich obligacji skarbowych.
- Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że fundusze dłużne coraz aktywniej inwestują w papiery komercyjne - przypomina analityk Expandera.
Inwestycje w papiery komercyjne pogrążają wynik SEB2 Obligacji i Bonów Skarbowych, który w październiku stracił 25,63 proc. Fundusz, zgodnie ze statutem, może inwestować także w obligacje korporacyjne i część portfela ulokował w obligacjach firm powiązanych kapitałowo z rosyjskimi spółkami.
Zwycięzcy październikowego rankingu - PZU TFI (89 pkt) - najbardziej pomogły wyniki PZU Subfunduszu Akcji Zagranicznych i PZU FIO Optymalnej Alokacji. Na niekorzyść BZ WBK AIB TFI (-220 pkt) działały wyniki m.in. WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO i Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO.
ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA
Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej, przydzielane są punkty ujemne. W najnowszym rankingu pojawiła nowa kategoria funduszy - akcji polskich sektorowych. Ponadto, przy obliczaniu średniej służącej jako punkt odniesienia przy przyznawaniu punktów funduszom w kategorii dłużne krajowe nie uwzględniono wyników SEB2 Obligacji i Bonów Skarbowych, którego strata znacznie odbiega od wyników pozostałych krajowych funduszy dłużnych. Uwzględnienie SEB2 spowodowałoby zaniżenie średniej i w efekcie fundusze tej grupy uzyskałyby nieproporcjonalnie dużą liczbę punktów, wypaczając wyniki rankingu. SEB TFI otrzymało jednak najniższą liczbę punktów za wyniki tego funduszu, co nie pozostało bez wpływu na jego pozycję w rankingu.