Inwestycja warta setki milionów euro ma być współfinansowana ze środków unijnych. GSM-R, czyli globalny system kolejowej komunikacji ruchomej, jest częścią europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym ERTMS. System wykorzystuje pasmo GSM 900 i poza prowadzeniem rozmów umożliwia także transmisję danych oraz różne specyficzne funkcje przeznaczone dla kolei, w tym np. związane ze sterowaniem ruchem kolejowym. Plany przedstawione przez kontrolowaną przez skarb państwa i PKP spółkę Telekomunikacja Kolejowa (TK Telekom) zakładają, że w 2007 roku powstanie studium wykonalności projektu, a w końcu przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na wdrożenie GSM-R w Polsce (na ok. 15 tys. km linii kolejowych). TK Telekom zakłada, że w I połowie 2007 r. w Żmigrodzie koło Wrocławia uruchomiony zostanie system testowy sieci GSM-R, a w I kwartale przyszłego roku Telekomunikacja Kolejowa ogłosi przetarg na infrastrukturę GSM-R dla testowego wdrożenia europejskiego systemu sterowania pociągami (ETCS) na odcinku linii E 30 Legnica – Granica Państwa (Bielawa Dolna). TK Telekom od kilku lat przygotowuje się do wdrożenia GSM-R. Ma zarezerwowane 100 tys. numerów komórkowych zaczynających się od 6666. W krajach Unii Europejskiej GSM-R jest wdrożony lub zakontraktowany na około 100 tys. km linii kolejowych. Głównymi dostawcami sprzętu są takie firmy, jak Siemens, Nortel i Selex Communications.