Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się przepisy związane z kupnem używanych samochodów. Osoby, które nie zastosują się do nowych regulacji prawnych, muszą się liczyć z konsekwencjami. W przypadku niedotrzymania terminów, trzeba będzie zapłacić wysoką karę.

Zmiany w przepisach. O co chodzi?

Osoby, które kupią używany samochód, będą miały obowiązek zarejestrowania pojazdu. Dotyczy to zarówno aut kupionych na terytorium Polski, jak i sprowadzonych z innych krajów Unii Europejskiej. Ustawowy termin złożenia wniosku o rejestrację będzie wynosił 30 dni w przypadku osoby fizycznej i 90 dni w przypadku przedsiębiorcy, który handluje samochodami. Dotychczasowe przepisy zobowiązywały nowych właścicieli jedynie do zgłoszenia nabycia pojazdu. Nie było to równoznaczne z obowiązkiem zarejestrowania.

Jaka kara za niezarejestrowanie auta?

Osoby fizyczne będą musiały zapłacić odpowiednio 500 zł (jeśli nie zarejestrują w ciągu 30 dni) i 1000 zł (jeśli nie zarejestrują w ciągu 180 dni). Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić 1000 zł (niedotrzymanie terminu 90-dniowego) i 2000 zł (niedotrzymanie terminu 180-dniowego).

Kupno auta w grudniu 2023 r. Co wtedy?

Nowe przepisy będą dotyczyć jedynie tych, którzy kupią używany samochód już w 2024 r. Osoby, które dokonają transakcji jeszcze w 2023 r., nie muszą się przejmować nowymi regulacjami prawnymi.