W 2021 roku dwie firmy z branży spożywczej działające na Żywiecczyźnie – Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój – powołały koalicję „Dbamy o wodę”. Celem koalicji jest ochrona zasobów wodnych w regionie, który jest narażony na skutki zmian klimatu.

W ramach koalicji prowadzone są działania edukacyjne, skierowane do mieszkańców Żywiecczyzny, a także badania opinii publicznej. W 2023 roku koalicja opublikowała raport, w którym opisała wpływ zmian klimatu na zasobność wody w regionie.

Koalicja „Dbamy o wodę” prowadzi również działania na rzecz rozwoju małej i mikro retencji wśród mieszkańców Żywiecczyzny. Promuje takie rozwiązania jak stosowanie zbiorników retencyjnych w ogrodach przydomowych czy ogrodów deszczowych.

Oprócz działań lokalnych koalicja współpracuje z innymi podmiotami, które działają na rzecz ochrony zasobów wodnych. Wśród nich znajdują się samorządy, organizacje pozarządowe oraz naukowcy.