Internacjonalizacja firm z sektora MŚP, niwelowanie barier w handlu oraz wykorzystanie energii odnawialnej były głównymi wątkami wideokonferencji z cyklu #idearozwojubiznesu, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT)

„Ekspansja zagraniczna pod lupą – współpraca z partnerami z krajów trzecich (spoza UE)” – taki był tytuł czwartego spotkania online, podczas którego 20 listopada eksperci dyskutowali o barierach w handlu i inwestycjach na rynkach zagranicznych napotykanych przez polskich eksporterów. Rozmawiano także o działaniach wspierających, które podejmuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Nie ma eksportu bez MŚP

Czasami małe i średnie przedsiębiorstwa sądzą, że eksport nie jest dla nich, obejmuje duże rynki i wymaga znaczących inwestycji, a one są zbyt małe, by podjąć takie wyzwanie. Liczby pokazują jednak, że jest odwrotnie. Sektor MŚP w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, odpowiada za 90–95 proc. eksportu. UE i Światowa Organizacja Handlu (WTO) wprowadziły bezpłatne narzędzia, które przedsiębiorcy mogą wykorzystywać do ekspansji. Są to platformy stworzone w celu wspierania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych i ułatwiające dostęp do informacji, analiz rynkowych oraz procedur eksportowych.

– Access2Markets zawiera szczegółowe informacje o przepisach celnych, taryfach, procedurach importowych i eksportowych, wymaganiach dotyczących certyfikacji, regulacjach handlowych oraz innych kwestiach związanych z handlem zagranicznym. Z kolei ePing jest systemem powiadamiania, umożliwiającym przedsiębiorcom śledzenie zmian w przepisach i regulacjach technicznych dotyczących produktów na różnych rynkach – opowiadał podczas konferencji Grzegorz Sinacki z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRiT.

Ekspert przedstawił także rolę resortu we wsparciu rozwoju polskich eksporterów przede wszystkim z sektora MŚP. Podkreślił, że ministerstwo podejmuje działania na forum UE i WTO w celu zniesienia barier w handlu.

– Zdefiniowaliśmy ponad 1300 barier w zakresie handlu i inwestycji w dostępie do rynków pozaunijnych w 84 krajach. Dotyczą one bezpośrednio UE i polskiego eksportu. Chociażby Chiny, z uwagi na napięcia w handlu, wprowadziły restrykcje w eksporcie galu i germanu, czyli pierwiastków niezbędnych przy rozwoju zielonych technologii i cyfryzacji przemysłu. Mają one istotne znaczenie w kontekście polityki klimatycznej UE i polskiego eksportu komponentów – zobrazował Grzegorz Sinacki.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Patryk Patoleta z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP przedstawił korzyści z zakresu internacjonalizacji w ramach Enterprise Europe Network, czyli największej europejskiej sieci ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój MŚP.

– Sieć oferuje kompleksowe usługi firmom, by mogły rozwinąć w pełni swój potencjał i zdolności innowacyjne. Udział w giełdach kooperacyjnych umożliwia transfer technologii, wymianę doświadczeń, promocję, a założenie profilu w międzynarodowej bazie ofert współpracy pozwala na pozyskanie nowych zleceń – wymienił ekspert.

Luiza Bednarowska-Kopyść, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów KUKE, przedstawiła z kolei finansowe instrumenty wsparcia eksportu. Instytucja na co dzień zabezpiecza ryzyko w handlu międzynarodowym na ponad 200 rynkach.

– KUKE przygotowuje rozwiązania konkretnych potrzeb. Wśród nich znajdują się gwarancje eksportowe, które umożliwiają zabezpieczenie transakcji eksportowych przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta zagranicznego oraz ryzykiem politycznym. Udzielamy też ubezpieczeń na ryzyko kredytowe, co pomaga w zabezpieczeniu spłaty zobowiązań związanych z eksportem – podkreśliła Luiza Bednarowska-Kopyść.

OZE na własne potrzeby

22 listopada w ramach kolejnej wideokonferencji – „Produkuj, zużywaj, oszczędzaj. Energia odnawialna dla przedsiębiorców w kilku krokach” – eksperci rozmawiali o rozwiązaniach prawnych, które mają na celu wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców w procesie wytwarzania lub zakupu odnawialnej energii elektrycznej na własne potrzeby.

Tomasz Chmiel z Narodowego Centrum Badań Jądrowych przedstawił warunki korzystania i zasady rozliczeń prosumenckich dla przedsiębiorców.

– Prosumenci, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby, mają możliwość rozliczeń z dystrybutorami energii elektrycznej za dostarczoną i odebraną energię. W przypadku nadmiaru energii, która zostaje przesłana do sieci, możliwe jest uzyskanie rekompensaty lub rozliczenie za tę nadwyżkę – wyjaśniał Tomasz Chmiel.

W procesie przyłączania i odbierania energii z OZE pomaga linia bezpośrednia oraz cable pooling. Jak wyjaśniał Andrzej Strzałkowski z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT, linia bezpośrednia to połączenie źródła energii odnawialnej z siecią przesyłową bez konieczności budowy stacji transformatorowej, natomiast cable pooling to technologia łączenia wielu źródeł OZE za pomocą wspólnego kabla przesyłowego do podłączenia do sieci, umożliwiająca lepsze wykorzystanie infrastruktury kablowej.

– Oba te rozwiązania pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury przesyłowej oraz mogą przyczynić się do redukcji kosztów inwestycyjnych związanych z budową i eksploatacją źródeł energii odnawialnej – mówił ekspert.

Nagrania konferencji można obejrzeć na stronie parp.gov.pl/idearozwojubiznesu.

BACH

Bezpłatne konferencje

Podczas konferencji #idearozwojubiznesu poruszane są najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu, omawiane są nowe rozwiązania, regulacje prawne. Informacje na temat kolejnych webinarów można znaleźć na stronie parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział jest bezpłatny. Tematem kolejnego spotkania, 27 listopada, będzie „Zrównoważony rozwój w MŚP. Jak raportowanie ESG wpłynie na zbudowanie konkurencyjności rynkowej Twojej firmy?”.

ikona lupy />
Materiały prasowe