W rozmowie z Szymonem Glonkiem, dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej, Joanna Jakubowska, menadżer bezpieczeństwa informacji w grupie Allegro, podkreśliła, że cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem działalności firmy.

Zwróciła uwagę na to, że wydatki na bezpieczeństwo powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt. Dzięki nim firma może uniknąć ryzyk związanych z atakami z zewnątrz, wyciekiem danych i utratą zaufania klientów.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności każdej firmy. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych, wzrasta również liczba i złożoność cyberataków. Firmy, które nie dbają o cyberbezpieczeństwo, są narażone na szereg ryzyk, w tym: wyciek danych osobowych klientów, utratę danych finansowych, utrudnienia w działalności operacyjnej, straty finansowe. Dlatego tak ważne jest, aby firmy inwestowały w cyberbezpieczeństwo.

Jakubowska poinformowała, że Allegro w sposób transparentny raportuje informacje o incydentach związanych z cyberbezpieczeństwem. Jest to istotne zarówno dla klientów, jak i inwestorów.