Jerzy Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, w rozmowie z Szymonem Glonkiem z Dziennika Gazety Prawnej, podkreślił, że rozwój miasta musi być zrównoważony i uwzględniać potrzeby mieszkańców.

Ważnym elementem jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie mieszkalnictwa, usług publicznych, zdrowia, komunikacji i transportu.

Zwrócił uwagę, że Kraków jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatnich lat powstało wiele nowych inwestycji, w tym w infrastrukturę transportową. Istotnym projektem jest budowa krakowskiego szybkiego tramwaju. Przyznał, że rozwój miasta nie jest zawsze prosty i często napotyka na przeszkody. Wynika to m.in. z uwarunkowań formalno-prawnych, które ograniczają możliwości samorządu.