Waloryzacja kontraktów infrastrukturalnych
W październiku 2023 roku Rada Ministrów zdecydowała o podniesieniu waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych z 10 do 15%. Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag w rozmowie z Szymonem Glonkiem z Dziennika Gazety Prawnej wyraził zadowolenie z tego kroku, ale stwierdził, że jest to rozwiązanie niewystarczające, ponieważ wzrost kosztów materiałów i siły roboczej był znacznie wyższy.

Opóźnienia administracyjne

W rozmowie został poruszony temat opóźnień administracyjnych przy realizacji kontraktów drogowych. Według Strabag opóźnienia wynoszą średnio ponad 6 miesięcy. Trojanowski wskazał, że wynikają one głównie z braku zasobów kadrowych w administracji.

Ministerstwo budownictwa

Jako branża budowlana oczekujemy, że sektor gospodarczy, jakim jest budownictwo, nie będzie, przepraszam za kolokwializm, sierotą w administracji. Od lat nie mamy ministerstwa budownictwa. Tematy związane z budownictwem są rozłożone w kilku ministerstwach, w kilku urzędach centralnych. Uważam, że powinny być dwa resorty. Powinien być resort infrastruktury, odpowiadający za sprawy infrastrukturalna. Mamy jeszcze ogromne inwestycje do zrealizowania. To są wydawane ogromne pieniądze, na drogach, na kolejach i w portach, lotniskach. Oprócz tego powinien być resort budownictwa, który zajmuje się po pierwsze sprawami regulacyjnymi, dba o kształcenie zawodowe w tym obszarze, a także o zagospodarowanie przestrzenne – mówi Wojciech Trojanowski.