Raportowanie ESG wpływa na proces podejmowania decyzji w firmach oraz otoczeniu biznesowym. InPost już po raz czwarty przygotowuje zintegrowany raport. Wiele z decyzji, jak i co raportować zostało już podjętych. Obecnie wyzwaniem jest sprostanie wymogom dyrektywy CSRD.

Do tej pory komórka ESG zajmowała się przekazywaniem informacji, budowaniem strategii. Nowe przepisy angażują wszystkie komórki. Musieliśmy stworzyć oddzielną strukturę zarządzania ESG, zaangażować radę nadzorczą oraz przeprowadzić analizę istotności. Czyli to, co jest najważniejsze z perspektywy CSRD – mówi w rozmowie z Szymonem Glonkiem Izabela Karolczyk-Szafrańska, członkini zarządu Inpost.