Zaangażowanie społeczne spółki może przynieść jej wiele wymiernych korzyści.
W wielu firmach nadal pokutuje wąskie ujęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) związane głównie z działalnością charytatywną. Stawia się znak równości pomiędzy CSR i dużymi kosztami, które pomniejszają zysk przedsiębiorstwa i nie mają realnego przełożenia na jego wizerunek i pozycję rynkową. Zaangażowanie społeczne firmy jest tylko jednym z elementów odpowiedzialnego biznesu. Nie tylko nie musi dużo kosztować, ale może przynieść wiele korzyści.
Wysokość środków przekazywanych na cele społeczne jest tak naprawdę wtórna w stosunku do zasadności ich wydatkowania oraz całej reszty procesów w firmie, które mogą skutecznie wspierać ten obszar działalności. Poza odpisem na fundusz darowizn firma może przekazywać na ten cel swoje produkty i usługi, sprzęt informatyczny, wyposażenie biur. Warto też pomyśleć o motywacji pracowników do indywidualnego wspierania działań społecznych, organizując aukcje, zbiórki i promując wolontariat pracowniczy.
Pomoc ta powinna iść za zidentyfikowanymi potrzebami. W tym mogą nas wesprzeć coraz bardziej profesjonalnie działające organizacje pozarządowe tzw. trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia). Mogą one pomóc w rozpoznaniu potrzeb, wskazaniu potencjalnych beneficjentów, zorganizować i przeprowadzić cały proces.
Planując, warto skupić się na dłuższym horyzoncie czasowym. Na osiągnięcie zarówno efektów społecznych, jak i wizerunkowych potrzeba czasu. Jednorazowe wsparcie jest mniej korzystne dla instytucji otrzymującej pomoc oraz dla donatora. Zbudowanie długotrwałej relacji nie tylko ułatwia planowanie działań, ale również rozkłada w czasie koszty przedsięwzięcia i pozwala na osiągnięcie długotrwałego efektu wizerunkowego.
Dlatego warto rozważyć opracowanie osobnej strategii zaangażowania w społeczności lokalne, która uwzględniać będzie nie tylko kondycję finansową przedsiębiorstwa, ale weźmie też pod uwagę jego produkty i usługi, potencjał ludzki oraz zaplecze organizacyjne.
CSR, w tym zaangażowanie społeczne, nie są zarezerwowane dla dużych korporacji z potężnymi budżetami. Organizacje te spełniają bardzo ważną rolę, jednak stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy potencjał drzemie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które często lepiej potrafią dostosować swoje możliwości do lokalnych uwarunkowań.