Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych oraz gospodarka obiegu zamkniętego i minimalizacja zużycia surowców były tematami kolejnych konferencji z cyklu #idearozwojubiznesu, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

„Firma bezpieczna cyfrowo – jak zwiększyć przewagę i zaufanie swojej firmy?” – to tytuł konferencji, podczas której 13 listopada eksperci rozmawiali o obecnym stanie cyfryzacji polskich firm i ich podejściu do cyberbezpieczeństwa. Przedstawili również nowy program certyfikacji, który ma pomóc uchronić firmę przed zagrożeniami w sieci.

– Widać, że zmienia się stopniowo podejście do cyfryzacji, firmy zaczynają coraz szerzej korzystać z rozmaitych usług internetowych i bardzo mocno wykorzystywać otwarte dane publiczne. Jednak polskie firmy nie do końca zwracają uwagę na to, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo – mówiła Marianna Sidoroff, dyrektor departamentu gospodarki cyfrowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Ekspertka odpowiedzialna z ramienia resortu za rozwój e-gospodarki w Polsce podkreśliła, że cyberbezpieczeństwo powoduje stabilność, nie tylko technologiczną, lecz także bezpieczeństwo transakcji gospodarczych.

– Ponad połowa firm w Polsce (64%) odnotowała co najmniej jeden incydent dotyczący cyberbezpieczeństwa. Należy też pamiętać, że nie wszystkie incydenty są raportowane. Ataki na firmy najczęściej są związane z kradzieżą pieniędzy z kont, kradzieżą danych czy ze złośliwym oprogramowaniem. Z jednej strony istnieje pewna świadomość u przedsiębiorców dotycząca konieczności zabezpieczania się przed takimi cyberatakami, natomiast z drugiej określone zasady działania są często lekceważone. Chociażby brak regularnej zmiany haseł czy aktualizacji antywirusa prowadzi do sytuacji, w której stajemy się łatwym celem ataku – zauważył Bohdan Pawłowicz, doradca zastępcy dyrektora NASK – Państwowego Instytutu Badawczego.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Remedium na zaniechania ma stać się „Firma Bezpieczna Cyfrowo” czyli program edukacji i certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla MŚP zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Ministerstwem Cyfryzacji.

Jego celem jest podnoszenie świadomości cyfrowych i cyberbezpieczeństwa wśród małych i średnich firm, a także upowszechnienie i wdrożenie standardu cyberbezpieczeństwa dla firm w Polsce.

Bohdan Pawłowicz pokrótce wyjaśnił funkcjonowanie programu.

– Składa się on z trzech podstawowych etapów. Pierwszy to diagnoza, która umożliwia identyfikację słabych punktów i cyberzagrożeń. Następnie jest etap doskonalenia, który obejmuje edukację i szkolenia mające wzmocnić kompetencje personelu w zakresie ochrony danych oraz technik cyberbezpieczeństwa. Ostatni krok to certyfikacja, gdzie firmy, które pomyślnie przejdą przez proces szkoleniowy i wdrożą odpowiednie standardy bezpieczeństwa, otrzymają oficjalny certyfikat potwierdzający ich wysoki poziom ochrony cyfrowej – opowiadał przedstawiciel NASK.

Wdrażanie GOZ musi się opłacać

15 listopada odbyła się wideokonferencja „Gospodarka obiegu zamkniętego w firmach – moda czy konieczność?”, na której poruszono temat minimalizacji zużycia surowców oraz powstawania odpadów. Eksperci mówili o tym, jak wdrażać rozwiązania gospodarki cyrkularnej, a także systemy zarządzania środowiskowego wspierające transformację w kierunku GOZ.

Przedsiębiorstwa produkcyjne, inżynieria lądowa czy budownictwo – to sektory, które mają największy potencjał we wdrażaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Mogą one zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii poprzez stworzenie zamkniętych pętli procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

– Przedsiębiorcy muszą widzieć sens ekonomiczny we wdrażaniu tego typu modeli. Warto uzmysłowić, że nie będzie to jednak prosty zysk, a głównie oszczędności w porównaniu z tym, jak ten biznes wygląda na co dzień. Trzeba zmienić optykę: zaoszczędzimy, więc zyskamy – wyjaśniała Anna Bączyk, koordynator ds. ESG i rozwoju produktu w Dom Development.

Systemy zarządzania środowiskowego również odgrywają kluczową rolę we wspieraniu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Obejmują one zestaw procedur, narzędzi i strategii, które pomagają organizacjom w doskonaleniu działań zgodnych z zasadami gospodarki cyrkularnej.

– Takie systemy mogą opierać się na standardach, takich jak ISO 14001 (dotyczący zarządzania środowiskowego), które wspierają organizacje w monitorowaniu, kontrolowaniu i ciągłym doskonaleniu ich wpływu na środowisko – mówiła dr Magdalena Muradin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

– Integracja zasad gospodarki cyrkularnej z systemami zarządzania środowiskowego pomaga organizacjom identyfikować obszary, w których mogą wprowadzić zmiany na rzecz bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów, ograniczenia odpadów i optymalizacji procesów. Jest to kompleksowe podejście, które ma na celu nie tylko ochronę środowiska, lecz także stworzenie bardziej efektywnego i zrównoważonego modelu gospodarczego – zaznaczyła dr Muradin.

BACH

Bezpłatny udział

Podczas konferencji online z cyklu #idearozwojubiznesu poruszane są najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu, omawiane są nowe rozwiązania, regulacje, a także zagadnienia, takie jak bezpieczeństwo cyfrowe czy ESG. Informacje na temat kolejnych spotkań i nagrania poprzednich można znaleźć na Parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział jest bezpłatny. Tematem kolejnego spotkania, 20 listopada, będzie „Ekspansja zagraniczna pod lupą – współpraca z partnerami z krajów trzecich (spoza UE)”.

Materiały prasowe