W 2015 roku zakwestionowano i wycofano z obrotu łącznie kilka tysięcy sztuk biżuterii, której brakowało cech probierczych lub podane dane były błędne. Nieprawidłowości na rynku sprzedaży produktów z metali szlachetnych ujawniła kontrola Głównego Urzędu Miar.

Główny Urząd Miar podsumował wyniki kontroli przeprowadzonych w ostatnim roku, w tym kontroli wyrobów z metali szlachetnych. Prawie 15 tysięcy jednostek oraz 43 tysiące przyrządów pomiarowych skontrolowali w 2015 r. pracownicy administracji miar. Kontrole firm i punktów handlowych dotyczyły przestrzegania ustawy Prawo o miarach. Pracownicy administracji probierczej skontrolowali natomiast prawie 800 zakładów i sklepów jubilerskich jednostek w zakresie przestrzegania ustawy Prawo probiercze.

Wyniki kontroli wskazują, że z roku na rok systematycznie spada liczba negatywnych zjawisk związanych z nieprzestrzeganiem ustawy Prawo probiercze. Niestety przypadki błędów lub świadomego działania nadal mają miejsce, a ich liczby idą w tysiące.

Ogółem w 2015 roku we wszystkich skontrolowanych jednostkach (776) zakwestionowano i wycofano z obrotu, w drodze decyzji administracyjnej, łącznie 2362 sztuki wyrobów oferowanych do sprzedaży (978 wyrobów złotych i 1384 wyroby srebrne).

Za stwierdzone nieprawidłowości kontrolerzy nałożyli 60 mandatów karnych na kwotę 14.900 zł i skierowali 1 wniosek do prokuratury.

Wśród zakwestionowanych i wycofanych z obrotu:
- 2349 wyrobów nie posiadało cechy probierczej, w tym: 974 złote i 1375
srebrnych,
- na 7 wyrobach cecha była nieczytelna (na 4 złotych i 3 srebrnych),
- 6 srebrnych wyrobów skierowano do identyfikacji.Najczęściej stwierdzane wykroczenia polegają na obrocie wyrobami z metali szlachetnych bez cech probierczych, braku oznaczenia wyrobów zwolnionych z obowiązku badania i cechowania (tj. czyn z art. 45 ustawy Prawo probiercze) oraz zaniedbywaniu obowiązku umieszczania tabeli cech probierczych w miejscu widocznym dla klientów (tj. czyn określony w art. 47 ustawy Prawo probiercze).

Kontrolujący za nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo probiercze w ciągu ostatnich 3 lat wystawili 182 mandaty karne na łączną kwotę 36.300 zł i skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądów oraz 1 wniosek do prokuratury.

Źródło: GUM

Oprac. T.J.