Rozpoczęła się faza ożywienia gospodarczego w Polsce; w kolejnych kwartałach będzie ono wspierane m.in. przez spadek inflacji oraz inwestycje mieszkaniowe - prognozuje Jakub Borowski z Credit Agricole komentując dane GUS.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkcja budowlano-montażowa we wrześniu 2023 r. wzrosła o 11,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,4 proc.

Zdaniem głównego ekonomisty Credit Agricole Jakuba Borowskiego "do znacznego wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym przyczyniły się głównie efekty niskiej bazy sprzed roku, a także poprawa koniunktury w budownictwie".

"W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu aktywności w budownictwie, wspieranego przez kończenie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych i ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, dynamizowane przez program Bezpieczny Kredyt 2 proc. i spadek stóp procentowych" - prognozuje Borowski.

Jego zdaniem, na rozpoczynające się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym wskazują odnotowane we wrześniu wzrosty dynamik produkcji w kategoriach "roboty budowlane specjalistyczne" i "wznoszenie budynków".

"Uważamy, że trzecim kwartale, w którym zgodnie z naszymi szacunkami odnotowano wzrost PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych w porównaniu z drugim kwartale, rozpoczęła się faza ożywienia gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach ożywienie to będzie wspierane przez spadek inflacji, oddziałujący w kierunku wzrostu konsumpcji, ożywienie inwestycji mieszkaniowych oraz wzrost popytu zewnętrznego sprzyjający wzrostowi eksportu i inwestycji przedsiębiorstw" - przekazał Borowski.

W ocenie ekonomisty, wrześniowe dane o produkcji budowlano-montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mick/