W przypadku ubezpieczenia z funduszem kapitałowym kwestia sposobu lokowania składki zawarta jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w umowie. Zazwyczaj z góry ustalone są tam m.in. terminy, w których można dokonać zmiany strategii inwestowania, np. z funduszu akcyjnego na fundusz gwarantowany i warunki, na jakich to się odbywa. Standardem jest, że w każdą trzecią rocznicę polisy ubezpieczony ma prawo dokonać takiej alokacji nieodpłatnie. Ostatnio jednak coraz częściej w warunkach ubezpieczenia gwarantuje mu się takie prawo co rok.

Natomiast gdy zechcemy takich zmian dokonywać w innym czasie, a umowa nam to umożliwia, to musimy się liczyć z tym, że część składki ubezpieczeniowej pójdzie na dodatkowe, związane z taką operacją koszty manipulacyjne.

MO