Usługi assistance uzupełniają grupowe ubezpieczenia na życie. Klient firmy ubezpieczeniowej otrzymuje komunikat: nie tylko wypłacimy ci odszkodowanie, ale również zaopiekujemy się - szybko i bezpłatnie - tobą i twoimi bliskimi - mówi Joanna Nadzikiewicz, dyrektor ds. sprzedaży w Europ Assistance Polska.

- Rynek tych polis jest bardzo konkurencyjny i firmy ubezpieczeniowe poszukują sposobów na wyróżnienie swojej oferty - mówi Joanna Nadzikiewicz.

- Pakiety assistance to w kilkudziesięciozłotowej składce miesięcznej koszt kilkuprocentowy, zależny od zakresu ochrony oraz wariantu: indywidualnego lub rodzinnego. Zdarza się, że koszt miesięcznej składki nie wynosi nawet złotówki - mówi Liliana Tytz z Inter Partner Assistance.

Na co można liczyć za tę kwotę? Ciekawą opcją jest dostęp do infolinii, na której można uzyskać informacje medyczne.

- Oparte są na bazach wiedzy zawierających pełny zbiór informacji o zdrowiu, chorobie i leczeniu - od opisów jednostek chorobowych, przez ceny procedur diagnostycznych, po adresy aptek, zamienniki leków, godziny przyjęć publicznych i prywatnych placówek opieki zdrowotnej - mówi Liliana Tytz.

W grupowych ubezpieczeniach na życie dostępne są też pakiety drugiej opinii medycznej (konsultacji przeprowadzanej zdalnymi metodami telediagnostycznymi) w razie wystąpienia poważnego zachowania. Najlepsze zapewniają diagnozę i propozycję planu leczenia światowej klasy ekspertów z renomowanych klinik.

Ostatnio Ergo Hestia we współpracy z firmą Centrum Alarmowe dodała do pakietu Hestia Rodzina opcję assistance. Ubezpieczenie to, z sumą na wypadek śmierci zwykłej głównego ubezpieczającego 20 tys. zł i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 40 tys. zł (plus inne typowe dla polis grupowych opcje), kosztuje z podstawowym wariantem assistance 42,5 zł miesięcznie. To cena osiągalna dla grupy 21 pracowników, w której średni wiek nie przekracza 45 lat.

Marcin Jaworski

marcin.jaworski@infor.pl