Równo dwa lata temu Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął dyskusję o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia. To był początek idei 3W, która stała się rozbudowaną platformą integrującą i wspierającą rozwój nowoczesnych technologii w przemyśle, energetyce oraz medycynie

Misją idei 3W jest budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wagi codziennych wyborów konsumenckich. Istnieje wiele sposobów na zapewnienie kolejnym pokoleniom lepszej przyszłości – z czystym powietrzem, dostatkiem wody i zeroemisyjną energetyką.

– Dziś wspólnie musimy dbać o lepsze jutro. Przyszłość to świat, w którym ludzie racjonalnie korzystają z zasobów, jakimi dysponujemy. Jesteśmy krajem z tzw. stresem wodnym. Na jednego mieszkańca Polski statystycznie przypada trzy razy mniej wody niż na innego Europejczyka. Dlatego tak ważna jest edukacja. Budowanie świadomości to realna szansa na zmianę postaw – podkreśla Magdalena Sopiela, dyrektorka biura promocji i rozwoju społeczności 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Misją idei 3W jest budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wagi codziennych wyborów konsumenckich.

W Polsce mamy wielu uzdolnionych naukowców, którzy są gotowi na globalne wyzwania i tworzą ambitne projekty, które mają ogromny potencjał do zmiany naszej rzeczywistości. Inicjatywa 3W stwarza im możliwość rozwoju i wsparcie projektów badawczych, które realizowane jest na wiele sposobów. Do ekosystemu 3W dołączyło już ponad 120 firm i instytucji, a w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W zrzeszonych jest 35 wiodących uczelni i instytutów badawczych.

Od 1 kwietnia do 30 września absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę licencjacką, magisterską albo inżynierską, mogli zgłaszać się do udziału w Konkursie 3W, który organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. To już druga edycja tego przedsięwzięcia, które cieszy się dużym zainteresowaniem. Na laureatów konkursu w każdej z trzech kategorii czekają atrakcyjne nagrody finansowe: 10 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca, 5 tys. zł za drugie miejsce i 2 tys. zł za trzecie miejsce.

Idea 3W jest również pomysłodawcą i organizatorem dwóch konkursów specjalnych: 3W Startup Showdown i Science-Vision. Pierwszy to konkurs skierowany do wizjonerskich start-upów z regionu Trójmorza, realizującymi projekty zgodne z Ideą 3W oraz będącymi autorami lub pomysłodawcami technologii, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów – wodę, wodór lub węgiel nieenergetyczny.

Z kolei konkurs Science-Vision to prawdziwa gratka dla wizjonerów i futurystów. Tu liczy się nieograniczona kreatywność i innowacyjne pomysły! Poszukiwane są oryginalne pomysły na technologie i rozwiązania przyszłości. Do konkursu mogą się zgłaszać dwuosobowe zespoły, które mają odwagę i kreatywność, aby stworzyć śmiałą wizję przyszłości. Studenci, pracownicy działów B&R, wynalazcy, autorzy science-fiction i futuryści mogą rozwinąć skrzydła i dać upust swojej fantazji.

Wszystkie trzy konkursy: Konkurs 3W, 3W Startup Showdown i Science-Vision, swój wielki finał będą miały podczas III Kongresu 3W, który odbędzie się 27–28 listopada w Warszawie. To największe w Polsce i tej części Europy spotkanie ekspertów zajmujących się technologiami związanymi z wodą, wodorem i węglem pierwiastkowym.

W październiku tego roku idea 3W zainicjowała także pierwszy pilotażowy program edukacyjny „Idea 3W dla szkół średnich”, którego celem jest budowanie świadomości na temat trzech zasobów przyszłości, czyli wody, wodoru i węgla oraz ich potencjału, a także edukacja uczniów i nauczycieli. Eksperci z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W odwiedzą 10 wybranych szkół średnich w Polsce, w warsztatach weźmie udział aż 1000 uczniów. Podczas spotkań eksperci z ICI 3W przybliżą uczestnikom specyfikę i zastosowanie zasobów wody, wodoru i węgla. Opowiedzą m.in. o technologiach i rozwiązaniach dotyczących wody, umożliwiających jej retencję, odsalanie i oczyszczanie, które pozwolą nam uniknąć kryzysu wodnego w przyszłości. Wyjaśnią, jak wygląda proces elektrolizy wody, z którego powstaje zielony wodór, oraz to, jak wykorzystać węgiel do produkcji lżejszych i trwalszych materiałów inżynieryjnych, takich jak grafen, fulereny i nanorurki.

Idea 3W wspiera również zewnętrzne inicjatywy edukacyjne, takie jak konkurs stypendialny Studencki Nobel, który organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, czy Talenty Jutra, Fundacji Empiria i Wiedza. W obu przypadkach studenci mogą zgłaszać swoje prace w specjalnej kategorii 3W (woda–wodór–węgiel).

Animacje edukacyjne, warsztaty, eksperymenty naukowe, ogólnopolskie konkursy na najlepsze prace dyplomowe to tylko część z działań, w które w ciągu ostatnich dwóch lat zaangażowana była idea 3W. Regularne spotkania ze studentami, promocja młodych talentów, zgłoszenia na staże i praktyki w firmach pokazują, jak duże jest zainteresowanie ideą 3W wśród młodych ludzi.

Materiały prasowe

Organizator:

Materiały prasowe

Współorganizator:

fot. materiały prasowe