Jeżeli małżonków łączy majątkowa wspólność ustawowa, a żona nie wyrazi zgody na przystąpienie do kredytu, to wówczas bank najczęściej go nie udzieli. Gdyby jednak bank zdecydował się zawrzeć z mężem umowę o kredyt, to wówczas będzie domagał się, aby żona tę umowę potwierdziła. Może to zrobić nawet po zawarciu umowy. Małżonek nie musi jednak wyrazić zgody na potwierdzenie wcześniej zawartej umowy. Nawet sąd nie może go do tego zmusić. Gdy kredyt zaciągnie tylko mąż, a żona nie przystąpi do umowy, to w razie niepłacenia w terminie rat bank może prowadzić egzekucję z majątku osobistego męża, z jego wynagrodzenia za pracę i z dochodów z innej działalności oraz z praw.

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ