MR spodziewa się, że inflacja średnioroczna w tym roku wyniesie 1 proc., a stopa bezrobocia na koniec grudnia 2016 r. wyniesie 9,2 proc.