Nie wszystkie banki przystąpiły do rywalizacji na rynku depozytów. Średnie oprocentowanie lokat od kwietnia ubiegłego roku wzrosło tylko o 0,75 pkt proc. W tym czasie Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 1,25 pkt proc.
Największą zmianę oprocentowania lokaty rocznej wprowadził PKO BP, podnosząc je z niskiego poziomu 2,35 do 6 proc. Jednak na rynku można znaleźć jeszcze wyższe stawki. 7 proc. oferuje Getin Bank na lokacie dwuletniej. W SKOK Południowo-Zachodniej, deponując pieniądze na rok, niezależnie od wpłacanej kwoty, można uzyskać 7,5 proc.