Innowacyjność i szybki rozwój technologiczny są obecnie kluczowe dla powstawania technologii, które zmieniają przyszłość. Aby do tego doszło, potrzeba kilku czynników: realnej potrzeby, utalentowanych ludzi oraz przyjaznego ekosystemu, który umożliwia współpracę różnych środowisk – światów: nauki, biznesu i administracji

Idea 3W, inicjatywa powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jest właśnie taką platformą, gdzie powstają innowacje 3W – skupione wokół wykorzystania trzech zasobów: wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych. W ramach ekosystemu stworzonego przez Ideę 3W różnorodne środowiska łączą siły, tworząc społeczność ludzi pełnych pasji i kreatywności, którzy wspólnie kształtują przyszłość innowacyjnej Polski.

ikona lupy />
Materiały prasowe

W 3W współpracują innowatorzy, naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy, organizacje non profit – łącznie już ponad 120 podmiotów. Realizują one projekty lub tworzą technologie, w których wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów: wodę, wodór lub węgiel pierwiastkowy.

W celu wsparcia efektywnej współpracy nauki i biznesu w ramach Idei 3W utworzono Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, które obecnie tworzy 30 uczelni technicznych, uniwersytetów i instytutów badawczych. Powstają w nim mechanizmy ułatwiające komercjalizację innowacyjnych rozwiązań związanych z wodą, wodorem i węglem. To nie tylko dostęp do wiedzy i zasobów, lecz także możliwość tworzenia projektów, które przynoszą wartość zarówno biznesowi, jak i społeczeństwu. ICI 3W pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy naukowcami a inwestorami, a także w skutecznym wprowadzaniu nowych technologii na rynek. Nowatorskie patenty mogą się stać dodatkową wartością dla polskiej gospodarki – dzięki nim można pozyskać również zagraniczny kapitał.

Owoce współpracy

Przykłady takiego partnerstwa przynoszą rezultaty, które wychodzą daleko poza teorię. Jednym z nich jest Naiad Water Investments – innowacyjna firma, która rozwija technologie dla rolnictwa i poszukuje rozwiązań, które ograniczają zużycie wody w sektorze, średnio na całym świecie zużywającym 70 proc. zasobów wody pitnej. Wykorzystują do tego sztuczną inteligencję, sensory terenowe i zaawansowaną analitykę danych, by z ich pomocą określić, ile wody potrzebują poszczególne uprawy w rolnictwie, aby najefektywniej się rozwijać. Dane zbierane z pól są gromadzone na bieżąco i niezwykle dokładne, są więc nieocenionym wsparciem w podejmowaniu decyzji związanych z nawadnianiem. Firma stworzyła aplikację Naiad Irrigation i nawiązała współpracę z ośrodkami badawczymi i wybranymi uniwersytetami w Polsce, które udostępniają im swoje pola testowe.

– Współpraca ośrodków uniwersyteckich z przedstawicielami biznesu jest dziś wyznacznikiem postępu i kluczem do sukcesu tak handlowego, jak naukowego. Jest to relacja typu win-win, na którą decyduje się coraz więcej podmiotów, ponieważ praktyka pokazuje, że w ten sposób obie strony odnoszą wymierne korzyści. To właśnie w ramach takiej współpracy mogą być realizowane projekty badawczo-rozwojowe, które można określić dziś jako katalizator wdrażania innowacji. I w takim duchu podchodzimy do naszej współpracy z uniwersytetami. Nasze relacje z badaczami i naukowcami przynoszą długotrwałą i owocną współpracę, która pozytywnie wpłynie na działalność rolników na całym świecie – mówi Piotr Wróblewski, prezes zarządu spółki Naiad.

Owocną współpracę z naukowcami docenia również Smart Nanotechnologies – firma, która projektuje, wytwarza i bada nanostruktury ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek srebra, miedzi oraz nanorurek węglowych. Razem z Akademią Górniczo-Hutniczą pracuje nad zaawansowanymi algorytmami do analizy danych, które mogą pomagać w wykrywaniu problemów zdrowotnych.

– Idea 3W to dla nas platforma wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi przedsiębiorstwami oraz naukowcami, którzy pracują przy podobnych projektach, szczególnie że na polskich uczelniach jest wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Współpracujemy z kilkoma ośrodkami naukowymi, z którymi prowadzimy wieloletnią współpracę przy projektach badawczych, tworzymy zespoły wzajemnie wymieniające się wiedzą i kompetencjami. Prowadzi to do nowych osiągnięć i powstawania produktów, które są potem sprawnie wdrażane na rynek – mówi dr inż. Paweł Smoleń, który pracuje w dziale badawczo-rozwojowym firmy Smart Nanotechnologies.

III Kongres 3W

Przyjazny ekosystem to również tworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Dlatego co roku partnerzy 3W spotykają się na Kongresie 3W – największym w Polsce i tej części Europy spotkaniu ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

Tegoroczna – trzecia – edycja odbędzie 27–28 listopada w Warszawie.

Eksperci będą rozmawiać m.in. o tym, jak rozwija się sektor 3W i przed jakimi wyzwaniami stoi, a także o tym, w jakim kierunku podążają trendy technologiczne związane z wodą, wodorem i węglem. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.kongres3W.pl.

Trwa Konkurs 3W

Podczas Kongresu 3W poznamy laureatów konkursu na prace dyplomowe, który Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jest on adresowany do autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich i autorów projektów inżynierskich. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do konkursu trwają do 30 września 2023 r. Więcej informacji oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W2023/.

Organizator:

ikona lupy />
Materiały prasowe

Współorganizator:

ikona lupy />
fot. materiały prasowe