Polska gospodarka pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się na świecie, zajmuje też dziś czołowe miejsca w globalnych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Dla zagranicznych inwestorów, którzy chcą ulokować lub rozwijać swój biznes w naszym kraju, istotną zachętą jest wsparcie, jakie oferuje im bezpieczny i innowacyjny polski sektor finansowy, w tym największy konglomerat ubezpieczeniowo-bankowy w regionie – Grupa PZU.

W nowym rankingu firmy doradczej Kearney Global Services Location Index, oceniającym państwa pod względem przyciągania inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe, Polska zajęła 2. miejsce w Europie i 13. na świecie. W ankiecie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej i IGCC nasz kraj uznano za najlepsze miejsce do inwestowania ze wszystkich państw Europy Środkowej, Wschodniej oraz Chin i Rosji. Z kolei w badaniu Reuters Events oraz A.P. Møller-Mærsk wskazano Polskę jako najlepszą lokalizację dla europejskich firm, które myślą o zmianie globalnych dostawców. Nowe międzynarodowe raporty, dane NBP i PAIH o rekordowym w ostatnim roku napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy tak spektakularne przedsięwzięcia, jak budowa pod Wrocławiem zakładu Intela o wartości prawie 20 mld zł, wskazują, że Polska jest dużym beneficjentem nearshoringu, czyli przenoszenia produkcji i usług z dalekich i niepewnych dziś rynków, m.in. azjatyckich, na rodzime lub bliższe – geograficznie, gospodarczo, kulturowo, politycznie.

Siła doświadczenia

Pomimo wojny w sąsiedniej Ukrainie właściciele i menedżerowie zagranicznych firm postrzegają Polskę przez pryzmat naszego członkostwa w NATO i UE, a także dużego poziomu bezpieczeństwa codziennego życia i biznesu. Doceniają rozwijającą się infrastrukturę, nasycenie rynku pracy wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, dostęp do kompleksowych i nowoczesnych usługi finansowych.

– Dla inwestora wchodzącego na nowy rynek lub chcącego rozwijać na nim działalność kluczowe jest posiadanie solidnego, zaufanego przewodnika i partnera finansowego. Nikt inny nie ma takiego doświadczenia i nie zna tak dobrze polskiego rynku, jak Grupa PZU, której korzenie sięgają 220 lat wstecz. Możemy zaoferować zarówno gwarancje lub finansowanie inwestycji, jak i pełną ochronę ubezpieczeniową mienia oraz życia pracowników, własną opiekę medyczną czy zarządzanie aktywami. Zapewniamy tak cenne dziś wielowymiarowe bezpieczeństwo, pozwalające spokojnie realizować biznesowe plany w każdych okolicznościach. Wiemy, jak to robić, o czym najlepiej świadczą nasze własne, bardzo dobre wyniki, stały rozwój działalności, a także doskonałe ratingi – wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Grupa PZU, na czele której stoi ubezpieczyciel majątkowy PZU SA, to największy konglomerat finansowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i w Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa przekraczają 430 mld zł. Tylko w Polsce ma ok. 22 mln klientów korporacyjnych i indywidualnych i jest liderem rynku ubezpieczeń, znajduje się też w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych (należą do niej Bank Pekao i Alior Bank), inwestycyjnych, prywatnej opieki zdrowotnej czy dobrowolnych programów emerytalnych. Ubezpiecza warty biliony złotych majątek przedsiębiorstw i rodzin, a także życie i zdrowie milionów Polaków. Co ważne z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, PZU w ratingu S&P ma ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym. Z kolei wiodąca agencja Sustainalytics ocenia, że ryzyko doświadczenia przez PZU istotnych negatywnych skutków finansowych związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną lub ładem korporacyjnym (ESG) jest niskie.

Bezpieczny start i rozwój

Inwestor w Grupie PZU może liczyć na finansowane, zapewniane przez należące do niej banki lub TFI PZU (inwestuje m.in. w sektor odnawialnych źródeł energii, współfinansując budowę dużych farm wiatrowych), a także kompleksowe ubezpieczenia, chroniące firmę przed ryzykami majątkowymi i osobowymi – dotyczącymi jej mienia, odpowiedzialności cywilnej i środowiskowej, cyberprzestępczości, kosztów ochrony prawnej czy wiążącymi się z utratą zysków, a także chroniące życie i zdrowie pracowników, zapewniające im opiekę medyczną. Ale to nie wszystko.

– Nie sprzedajemy produktów, lecz coś znacznie ważniejszego – całościowe, zaawansowane technologicznie rozwiązanie potrzeb klienta na wszystkich etapach. W przypadku budowy nowego zakładu przemysłowego oznacza to doradztwo i wsparcie od symbolicznego kamienia węgielnego po oddanie do użytku i dalszą eksploatację. Nasi inżynierowie ze spółki PZU LAB pomagają tak zaprojektować obiekt oraz wybrać dostawców i wykonawców, by zapewnić jak najwyższe bezpieczeństwo i ciągłość procesów produkcyjnych, minimalizując ryzyko wystąpienia poważnych szkód lub ponoszenia później wysokich kosztów przebudowy lub doposażania – mówi Beata Kozłowska-Chyła.

Już prawie 100 dużych klientów korporacyjnych ubezpieczyciela uczestniczy w unikatowym programie prewencyjnym Ryzyko PRO. Eksperci PZU we współpracy z firmami diagnozują potencjalne ryzyka i luki w procesach produkcyjnych, magazynowych, logistycznych, dobierają odpowiednie narzędzia monitorowania, wykorzystując zaawansowane czujniki i technologię internetu rzeczy, a następnie na bieżąco analizują zwrotne dane z 1900 punktów – miejsc wrażliwych na powstanie szkód, proponując rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo. System sprawdził się wielokrotnie, identyfikując np. pożary lub wycieki groźnych substancji poza godzinami pracy i zapobiegając dużym szkodom, nawet mogącym sięgać kilkudziesięciu milionów złotych.

Innym przykładem podejścia największego polskiego ubezpieczyciela do prewencji i profilaktyki, a w konsekwencji także do większej indywidualizacji warunków i trafniejszej wyceny oferty, jest system PZU iFlota. Już 400 fleet managerów aktywnie zarządza dzięki niemu flotami firm, które są klientami PZU. To narzędzie online pozwala monitorować stan pojazdów, zużycie paliwa, konieczne przeglądy, koszty napraw, przestoje, zarządzać polisami, zgłaszać szkody, a jednocześnie daje dostęp do historii szkód i analiz ich struktury i przyczyn, spersonalizowanych zaleceń działań prewencyjnych, eksperckich raportów, bazy wiedzy i szkoleń. PZU iFlota zawiera także moduł EV, który umożliwia stworzenie kompleksowego planu wdrożenia aut elektrycznych do konkretnej floty, biorąc pod uwagę jej specyfikę i zadania. Ocenia, które pojazdy można zastąpić, szacuje koszt wraz z instalacją infrastruktury do ładowania itd.

Warto zwrócić uwagę, że we wspominanym rankingu Kearney Polska zajęła aż 3. miejsce w skali świata (po Kanadzie i Singapurze) w kategorii najatrakcyjniejszej lokalizacji dla inwestycji technologicznych. Współpraca z liderem rynku o takiej skali działalności jak Grupa PZU to wielka szansa m.in. dla firm z obszaru insurtech czy healthtech. Ubezpieczyciel wypracował wzorcowy model kooperacji ze startupami, oparty na Laboratorium Innowacji i programie PZU Ready For Startups. Co roku analizuje ok. 1000 innowacyjnych pomysłów z całego świata, wybierając do pilotażu najbardziej obiecujące i pasujące do jego biznesu, z których część trafia do wdrożenia. Na przykład w 2022 r. PZU wprowadził Asystenta AI i aplikację we współpracy z brytyjskim Tractable, która umożliwia klientom przesyłanie zdjęć i opisu szkody pojazdu, a system analizuje zakres i rodzaj uszkodzeń, listę i dostępność części do naprawy i generuje wstępny kosztorys. Ze szwedzkim startupem wdrożył aplikację AiHome do obsługi szkód w ruchomościach domowych, która pomaga opiekunom klientów wyceniać szkody np. w sprzęcie RTV i AGD, codziennie aktualizując cenniki urządzeń u dostawców, wyszukując zamienniki dla nieprodukowanych już modeli lub części.

Potencjał pracowników

Jednym z magnesów, jakie przyciągają zagranicznych inwestorów do Polski, jest szeroki dostęp do uzdolnionych i dobrze wykształconych pracowników. Mimo to w Polsce też coraz częściej mówi się o „wojnie o talenty”.

– Tam, gdzie praca zdalna stała się normą, jak w sektorze IT, albo gdzie państwa tworzą programy zachęt przyciągające określonych profesjonalistów, jak w sektorze medycznym, każdy pracodawca konkuruje o najlepszych ludzi tak naprawdę na arenie globalnej. Starzenie się społeczeństwa, wejście na rynek kolejnych pokoleń o zupełnie odmiennych oczekiwaniach, upowszechnienie pracy hybrydowej – wszystko to tworzy dynamiczne środowisko, w którym pomysły na przyciągnięcie i przede wszystkim utrzymanie najzdolniejszych pracowników stają się ważnym elementem biznesowej strategii. Sami jesteśmy jednym z największych i najbardziej cenionych pracodawców w Polsce i związane z tym know-how wykorzystujemy, by pomóc innym firmom tworzyć taką relację z pracownikami, w której każda ze stron wygrywa – mówi prezes PZU.

Materiały prasowe

Dla inwestora wchodzącego na nowy rynek lub chcącego rozwijać na nim działalność kluczowe jest posiadanie solidnego, zaufanego przewodnika i partnera finansowego. Nikt inny nie ma takiego doświadczenia i nie zna tak dobrze polskiego rynku, jak Grupa PZU – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU

Od odpowiedzialnych społecznie firm wymaga się nie tylko zapewnienia wynagrodzenia i niezbędnych narzędzi do pracy, lecz także troski o dobrostan psychiczny i fizyczny pracownika, dostrzeżenia i podejścia z empatią do jego rzeczywistych potrzeb i problemów. To droga do budowania atrakcyjności pracodawcy, przewag konkurencyjnych, a w efekcie dobrych wyników biznesowych. Dlatego Grupa PZU wspiera firmy, rozwijając ekosystem pozapłacowych benefitów pracowniczych. PZU Benefity to jedna z najnowocześniejszych na rynku platform, odpowiadająca na współczesne, zweryfikowane przez pandemię potrzeby. Dzięki niej za pośrednictwem pracodawcy miliony pracowników mają dostęp do ubezpieczeń majątkowych PZU, grupowych ubezpieczeń na życie PZU Życie, abonamentów medycznych PZU Zdrowie (ponad 2200 własnych i partnerskich placówek), abonamentów PZU Sport (ponad 3000 obiektów sportowo-rekreacyjnych), łatwych i dogodnych pożyczek PZU CASH i kredytów, jak również atrakcyjnych cenowo usług i produktów setek współpracujących z PZU partnerów. Platforma wspiera równocześnie działy HR, ułatwiając m.in. obsługę spraw pracowniczych, działalność edukacyjną i szkoleniową czy organizację działań wolontariackich.

Partner:

fot. materiały prasowe

Czytaj więcej w dodatku:Krynica Forum 2023: dyskusje o przyszłości