Banki jako instytucje zaufania publicznego powinny wchodzić w dialog z klientami i odpowiadać na ich potrzeby. To buduje zaufanie – stwierdził podczas debaty na temat bezpieczeństwa finansowego na Krynica Forum 2023 Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

– Trzeba patrzeć na system finansowy jak na zbiór powiązanych elementów. Niezwykle ważne jest dla nas, by nasz rozwój technologiczny i nasze systemy dostarczały odpowiednich rozwiązań klientom i dbały o ich cyberbezpieczeństwo. Ważny jest już sam etap planowania. Już wtedy musimy myśleć o naszych systemach w ten sposób, by ostatecznie klienci mogli się czuć bezpiecznie. To są niezwykle ważne rzeczy – wyliczał Maciej Brzozowski, komentując kwestię suwerenności technologicznej jako warunku bezpieczeństwa finansowego.

Wskazał też, że PKO Bank Polski wspiera i uczestniczy we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań opracowanych przez administrację publiczną.

– Klienci PKO Banku Polskiego podczas wizyty w oddziałach banku mogą potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu. Bank wprowadził to rozwiązanie kilka dni przed ustawowym terminem, wyznaczonym na 1 września. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Chcemy iść w tym kierunku. Uważamy, że jest to niezbędne, aby nasz kraj był w pełni bezpieczny i konkurował na nowe rozwiązania z innymi państwami. Zresztą nie mamy się czego wstydzić, bo dzisiaj jesteśmy liderem w wielu obszarach – tłumaczył.

Podczas debaty na temat bezpieczeństwa finansowego Maciej Brzozowski mówił też o fundamentach stabilności finansowej państwa.

– Jeżeli się zastanawiamy, na czym polega stabilność finansowa, to są to po prostu silne państwo, silny sektor finansowy, duże zaufanie ludzi. To było widać w czasie kryzysu – stwierdził.

Wiceprezes PKO Banku Polskiego podkreślił przy tym, że banki są instytucjami zaufania publicznego, z czym wiążą się określone obowiązki. Zaufanie klientów do sektora bankowego buduje zaś partnerstwo, podejście fair.

– To jest to, co na co dzień robimy. Nasi pracownicy i ich codzienna współpraca w oddziałach z klientami – to buduje zaufanie. Nie możemy o tym zapominać – tłumaczył.

Maciej Brzozowski przypomniał również, że w grudniu 2022 r. bank ogłosił nową strategię na lata 2023–2025, zgodnie z którą PKO Bank Polski wychodzi naprzeciw młodym klientom. Dokument zakłada przyrost bazy klientów primary poniżej 35. roku życia o 25 proc. do 2025 r. względem historycznych wyników. We wspomnianą strategię – uzupełnił wiceprezes – bardzo dobrze wpisał się program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który bank realizuje.

– Takie systemowe rozwiązania są bardzo ważne z punktu widzenia zwykłego klienta – ocenił.

Przypomniał też o chwilach próby, przed którymi stawały w ostatnich latach banki.

– Kiedy wybuchły konflikt w Ukrainie, a wcześniej pandemia, natychmiast pojawiło się zapotrzebowanie na gotówkę. Banki stanęły na wysokości zadania. Pieniądze były w bankomatach, nie było zatorów. To jest element odpowiedzialności i element dialogu z klientami oraz odpowiadania na ich potrzeby. To buduje zaufanie – dodał.

Nie bez wpływu na bezpieczeństwo finansowe państwa i jego rozwój gospodarczy pozostaje poziom zaufania do rynku kapitałowego. Parkiet w Warszawie ma szansę pretendować do roli kluczowego centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, o czym mówił podczas debaty Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szef GPW odniósł się także do zagadnienia wzrostu gospodarczego.

– Zwróćmy uwagę, że na pomoc Ukrainie wydaliśmy równowartość ok. 4 proc. PKB, a na wydatki zbrojeniowe też ok. 4 proc. PKB. Musimy sobie uświadomić, że przeszliśmy w sposób trochę nieuświadomiony w tryb gospodarki wojennej. Historycznie wydatki obronne to 2 proc. (PKB – red.), a teraz to de facto 8 proc. – wskazał.

Jak argumentował, kluczowym elementem debaty publicznej w zakresie gospodarczym powinno być to, w jaki sposób nie stracić impetu rozwoju w sytuacji, w której gospodarka porusza się po torach wojennych.

– W pierwszym momencie musimy kupić dużo sprzętu wojskowego, ale z czasem musimy polonizować (produkcję – red.) – ocenił Marek Dietl.

Wskazał też, że w ciągu ostatnich ośmiu lat Polska podwoiła wydatki na badania i rozwój, teraz warto jednak ukierunkować ten wysiłek na wzmacnianie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szef GPW zwrócił też uwagę na potrzebę zmiany społecznej w rozumieniu popularyzacji wszelkich form obrony i tworzenia armii obywatelskich.

– To są trzy elementy, które paradoksalnie zadecydują o naszym rozwoju gospodarczym w przyszłości: kwestie rozwoju przemysłu, uwzględnienia elementu innowacyjności i umiejętności pracy w zespole na rzecz obronności – wyliczył Marek Dietl.

DZR

Partner relacji:

fot. materiały prasowe

Czytaj więcej w dodatku:Krynica Forum 2023: dyskusje o przyszłości