Co jakiś czas ludzkość staje wobec globalnych wyzwań. I znajduje na nie dobre lub nietrafione odpowiedzi. Jeśli zdarzy się to ostatnie, skutki są bolesne, zwykle dla całego świata. Powody mogą być różne – krótkowzroczność, brak porozumienia, czasem egoizm jakiegoś narodu, który zresztą zazwyczaj obraca się przeciwko niemu. Tym, co może dawać optymizm, są wychodzące naprzeciw wyzwaniom konkretne działania.

Dla całego świata wyzwaniem pozostaje atak Rosji na Ukrainę i jego konsekwencje. Wśród tych ostatnich jest konieczność uniezależnienia energetycznego od Rosji. Tak się złożyło, że podejmowane w tym celu działania w istotnym stopniu wychodzą naprzeciw innej potrzebie, mianowicie ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Najlepszym przykładem jest rozwój energetyki jądrowej, a także odnawialnych źródeł energii (abstrahując od ograniczeń, jakie mają te ostatnie).

Materiały prasowe

Krynica Forum 2023 było skupione na kluczowych obecnie wyzwaniach. Zasadniczo wspólnym mianownikiem było bezpieczeństwo. Dyskutowano o jego wymiarze militarnym, energetycznym, finansowym, żywnościowym, o cyberbezpieczeństwie. Energetyka była także ważnym tematem samym w sobie, przede wszystkim w kontekście transformacji oraz rozwoju siłowni jądrowych.

I tu pojawia się kolejny wątek, wracając do „konkretnych działań”. Chodzi o współpracę. To słowo XXI w., kluczowe w wielu obszarach, od współdziałania lokalnych społeczności, przez świat biznesu, nauki, po państwa. Do Krynicy przyjechała liczna delegacja z Korei, na czele z premierem rządu, obecny był także prezydent Litwy, a także były prezydent Słowenii. Hasłem tegorocznej edycji Krynica Forum było „Empowering the Region”, co z jednej strony uwypuklało kontekst międzynarodowy, z drugiej – zwracało uwagę na tematykę lokalną. Głównym partnerem Forum była Małopolska.

Bezpieczeństwo czy transformacja energetyczna nie zamykają kwestii programu wydarzenia, na którym dyskutowano również m.in. o gospodarce, biznesie, przyszłości i znaczeniu nowych technologii.

Wydarzyło się też coś, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

O bezpieczeństwie, w różnym znaczeniu, mówili czołowi politycy, przedstawiciele armii, szefowie największych firm, eksperci. Do dyskusji zaproszono również samorządowców. Wójtowie gmin opowiadali o tym, co bezpieczeństwo oznacza dla ich małych ojczyzn oraz o podejmowanych inicjatywach. Podkreślali, że mieszkańcy są żywo zainteresowani tą tematyką.

Przypomnijmy, co się dzieje w energetyce: realizowane są inwestycje warte miliardy, jednocześnie transformacja zeszła pod strzechy – przysłowiowo, bo np. to na dachach polskich domów pojawiły się panele fotowoltaiczne.

W ważnych sprawach konkretne działania podejmują decydenci oraz zwykli ludzie. I to jest optymistyczne.

Partnerzy dodatku

Materiały prasowe