Odporność finansowa, zdrowie pracowników oraz nowoczesna mobilność stanowią kluczowe aspekty współczesnej gospodarki, które wpływają na nasze codzienne życie i rozwijają się w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu redakcja Capital24.tv poprosiła o komentarze przedstawicieli różnych sektorów gospodarki.

Wiedza finansowa jako kluczowa kompetencja

Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI podkreśla, że to właśnie wiedza finansowa pozwala nam zrozumieć mechanizmy rządzące gospodarką i rynkiem finansów oraz wpływa na nasze codzienne życie.

„Odporność jest fundamentem zrównoważonego życia we współczesnym świecie. Kluczowym aspektem, który pomaga w osiągnięciu tej równowagi, jest bezpieczeństwo finansowe, a jego podstawą jest wiedza finansowa. Pozwala nam ona zrozumieć mechanizmy, które nie tylko kierują gospodarką i rynkiem finansów, lecz także wpływają na nasze codzienne życie. To z kolei umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących naszych finansów osobistych, redukując niepewność i lęk związany z troską o sytuację finansową dziś i w przyszłości. Stale zachęcam do rozwijania swoich kompetencji finansowych, czerpiąc z wiarygodnych źródeł. Mamy do dyspozycji wiele możliwości, zaczynając od specjalistycznych kursów czy szkoleń, przez treści edukacyjne udostępniane przez instytucje rynku finansowego, aż po indywidualne konsultacje z doradcami. Osoby, które inwestują w zdobywanie i rozwijanie wiedzy finansowej oraz budują swoje bezpieczeństwo finansowe, stają się bardziej pewne siebie, co pozwala im lepiej radzić sobie ze stresem oraz reagować na niespodziewane zdarzenia.”

Zdrowie pracowników jako priorytet

ikona lupy />
Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUXMED / fot. materiały prasowe

Kolejnym aspektem istotnym dla naszej odporności jest zdrowie. Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUXMED, zwraca uwagę, że benefity zdrowotne stają się coraz ważniejszym elementem oferty pracodawców. Zdrowi pracownicy stanowią klucz do sprawnego funkcjonowania organizacji, co ma wpływ na jej wyniki. Jednak korzyści wynikające z oferowania ubezpieczeń zdrowotnych sięgają daleko poza samo zdrowie pracowników. To także troska o ich rodziny, które często są objęte tym samym benefitem. Dostarczanie kompleksowej opieki zdrowotnej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej, pomaga utrzymać pracowników zdrowymi i w pełni wydajnymi. Jest to również rozwiązanie, które korzystnie wpływa na pracodawców, którzy nie tracą pracowników na zwolnieniach lekarskich.

Benefity zdrowotne kluczem do sukcesu firmy - Capital24.tv (capital24tv.pl)

Nowoczesna mobilność jako element rozwoju miast

ikona lupy />
Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce / fot. materiały prasowe

Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce, mówi o tym, że „w rozwoju nowoczesnych miast, kluczową rolę odgrywa dostępny transport w mieście. Oferta mobilności Bolt uzupełnia istniejącą komunikację publiczną, umożliwiając tym samym mieszkańcom pozostawienie w domu ich prywatnego samochodu. Aby tak się stało, oferowanie usługi muszą stanowić bezpieczną i komfortową alternatywę dla prywatnych pojazdów. Dlatego Bolt od dawna rozwija i wprowadza różnorodne rozwiązania, a najnowsze z nich to możliwość nagrywania dźwięku podczas przejazdu. Możliwość jej włączenia ma zarówno pasażer, jak i kierowca w przypadku niekomfortowej sytuacji w czasie przejazdu. Nagrywanie wyłącza się automatycznie po zakończeniu przejazdu, a zaszyfrowany plik przechowywany jest na urządzeniu nagrywającego pasażera lub kierowcy przez 24h. Na komfort pasażerów wpływa również możliwość zamawiania przejazdów w ramach metropolii - tak, by dojechać z np. podmiejskiego lotniska do domu. Aktualne regulacje bardzo to jednak utrudniają.”

Bolt: Bezpieczeństwo i komfort w nowoczesnym transporcie - Capital24.tv (capital24tv.pl)

Rozwój międzynarodowy przez finansowanie

ikona lupy />
Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI / fot. materiały prasowe

Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI, przybliża nam innowacyjne podejście do finansowania międzynarodowej ekspansji kapitałowej polskich firm. Fundusz Ekspansji Zagranicznej, zarządzany przez PFR TFI, jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy szukają alternatywnych źródeł finansowania inwestycji za granicą. Fundusz ten współinwestuje z polskimi firmami za granicą, wykorzystując różnorodne instrumenty finansowania. Jego celem jest zwiększenie skali inwestycji, ograniczenie ryzyka i zapewnienie większej elastyczności w działaniu. To istotne narzędzie w budowaniu przewagi konkurencyjnej na międzynarodowych rynkach.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej – nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców - Capital24.tv (capital24tv.pl)

Komentarze ekspertów pokazują, że odporność finansowa, zdrowie pracowników i innowacyjna mobilność są kluczowymi elementami gospodarki. Dbałość o te obszary ma wpływ na jakość życia i sukces organizacji w dzisiejszym świecie. Warto zwracać uwagę na te aspekty i dążyć do ich rozwijania.

ikona lupy />
fot. materiały prasowe