Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 113,2 tys. w końcu II kw. 2023 r. i była niższa o 1,5 proc. kw/kw, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z II kw. 2022 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 24,2 proc.

"W Polsce na koniec drugiego kwartału br. odnotowano 113,2 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 1,7 tys. mniej niż w pierwszym kwartale br. i o 36,1 tys. mniej niż w analogicznym kwartale 2022 r. Pracowników poszukiwano m.in. za pośrednictwem urzędów pracy, do których zostało zgłoszonych 13,2 proc. ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. Blisko co 5 wolne miejsce pracy stanowiło miejsce nowo utworzone (21,2 tys.)" - czytamy w komunikacie.

Na koniec I kw. 2023 r. wskaźnik wolnych miejsc pracy (jest jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę jest wskaźnik wolnych miejsc pracy, określający udział wolnych miejsc pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy w danym okresie) wyniósł 0,9 proc. i pozostał na niezmienionym poziomie względem I kw. Wskaźnik ten w porównaniu z II kw. 2022 r. zmalał o 0,28 pkt proc., podał Urząd.

W jakich branżach jest coraz mniej wakatów?

Uwzględniając rodzaj prowadzonej działalności, najwięcej wolnych miejsc pracy było w podmiotach gospodarki narodowej z sekcji Przetwórstwo przemysłowe (19,8 proc. ich ogólnej liczby). Liczba wolnych miejsc pracy w tej sekcji była o 31,8% mniejsza niż w końcu drugiego kwartału 2022 r.

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. odnotowano ponadto w sekcjach:

  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 41,6 proc., tj. do 1,7 tys. miejsc)
  • Informacja i komunikacja (o 39,2 proc., tj. do 8,5 tys.)
  • Budownictwo (spadek o 37,4 proc., tj. do 12,1 tys. miejsc).

Na koniec II kw. 2023 r. najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja (2,25 proc.), podał GUS.