Polski rynek transakcji kartami płatniczymi charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Wartość transakcji przestępczych w naszym kraju w stosunku do wartości dokonywanych transakcji utrzymuje się na poziomie o połowę niższym niż średnia europejska.
Pojęcie bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą może być rozumiane wieloaspektowo i uzależnione jest od wielu czynników. Po pierwsze, zależy od technicznego zabezpieczenia samej karty i stopnia ochrony danych transakcyjnych. Po drugie, od technicznego przystosowania punktu akceptującego kartę do obsługi określonych typów technologii kartowej. Po trzecie, od bezpieczeństwa przekazywania danych pomiędzy akceptantem, agentem rozliczeniowym oraz wydawcą karty. Te trzy kategorie czynników określić można jako czynniki techniczno-technologiczne. Ich istnienie i wykorzystanie warunkowane jest przez uczestników obrotu kartowego, którzy prowadzą tę działalność jako podmioty profesjonalne. Oznacza to, iż w stosunku do tych podmiotów stawiane są podwyższone wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i bezproblemowości dokonywania transakcji.

Mniej przestępstw