Rusza 3. edycja Konkursu Liderzy ESG organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych i PwC Polska. Podmioty nagrodzone w poprzednich dwóch edycjach nie spoczywają na laurach i kontynuują swoje zaangażowanie na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju w biznesie.

Dwudziestu jeden liderów ESG i dwóch wizjonerów Zielonej Transformacji to społeczność ESG zbudowana w ramach dwóch edycji Konkursu Liderzy ESG. W społeczności tej nie chodzi jednak tylko o przyznaną przez jury konkursowe nagrodę, ale o kreowanie w Polsce czytelnych wzorców prowadzenia biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju.

Wygodnie i odpowiedzialnie

Jednym z liderów ESG wyłonionych w 1. edycji konkursu jest Grupa Żabka. Nagrodę srebrną w kategorii Innowacja otrzymała za pierwszy w Polsce sklep zasilany w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii.

– Odpowiedzialność jest wartością na stałe wpisaną w DNA Grupy Żabka. Chcemy, aby nasze działania nie tylko upraszczały życie naszym klientom, lecz także pozytywnie wpływały na interesariuszy naszej firmy, nasze otoczenie, społeczność, a wreszcie na naszą planetę – mówi Milena Badora-Chorążewicz, dyrektorka ds. raportowania ESG w Grupie Żabka.

Jak dodaje, czas od przyznania nagrody w 1. edycji Konkursu Liderzy ESG był dla Grupy okresem intensywnej pracy.

– Prowadzimy wiele działań mających na celu minimalizację wpływu na środowisko. W 2022 r. rozpoczęliśmy pilotaż systemu depozytowego w Bydgoszczy, zachęcając mieszkańców do zbiórki plastikowych butelek oraz aluminiowych puszek, a także kontynuowaliśmy działania w ramach planu dekarbonizacji, redukując nasze emisje w operacjach własnych o 24 proc. Otworzyliśmy także pierwszy w Polsce sklep łączący ekologię z technologią – Żabkę Eko Smart. Zgodnie z naszym strategicznym zobowiązaniem zwiększamy transparentność, regularnie poddając się zewnętrznej weryfikacji w obszarze ESG – wylicza dyrektorka ds. raportowania ESG w Grupie Żabka.

Wskazuje też, że podsumowanie działań podjętych przez Grupę Żabka znaleźć można w opublikowanym właśnie, piątym już Raporcie Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie”. Publikacja zawiera ponad 20 przykładów, które ilustrują podjęte przez Grupę działania w 2022 r. oraz wyniki związane z realizacją Strategii Odpowiedzialności.

– Nie spoczywamy jednak na laurach i z uwagą przyglądamy się nadchodzącym zmianom regulacyjnym z obszaru raportowania ESG. Analizujemy istotność poszczególnych aspektów ESG zgodnie z wymogami Dyrektywy CSRD, identyfikując potencjalne luki względem naszej kompleksowej Strategii Odpowiedzialności. Dbając o jakość, rzetelność i terminowość raportowanych danych, tworzymy mapy procesów, definiujemy mechanizmy kontrolne, a tam, gdzie to możliwe, automatyzujemy procesy, aby usprawnić pracę organizacji i zmniejszyć obciążenie kluczowych interesariuszy. Wspierają nas w tym także rozwiązania technologiczne, które wdrażamy w różnych częściach organizacji – podsumowuje Milena Badora-Chorążewicz.

Zrównoważone finansowanie

W 2. edycji konkursu do grona liderów ESG dołączył Bank BNP Paribas, wyróżniony nagrodą złotą w kategorii Strategia ESG. Jak wyjaśnia Jarek Rot, dyrektor wykonawczy obszaru zrównoważonego rozwoju, Chief Sustaiability Officer w Banku BNP Paribas, jury wyróżniło Strategię GObeyond na lata 2022–2025, integrującą cele biznesowe z aspektami zrównoważonego rozwoju. – To kolejne wyjątkowe wyróżnienie i docenienie naszego długoletniego zaangażowania w budowanie organizacji odpowiedzialnie zarządzającej aspektami ESG i wspierającej w tym zakresie swoich klientów i pozostałych interesariuszy – podkreśla. I dodaje, że wyróżnienie to dla banku motywator do dalszego, jeszcze mocniejszego zaangażowania.

– Od lat intensyfikujemy nasze działania, by maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych priorytetów strategii Gobeyond Banku BNP Paribas na lata 2022–2025, a jednym z głównych zobowiązań jest odpowiadanie na potrzeby klientów i wspieranie transformacji poprzez ofertę zrównoważonych produktów i usług. To największa odpowiedzialność instytucji finansowej. Dążymy do tego, aby utrzymać pozycję lidera zrównoważonych finansów, zwiększając udział zrównoważonego finansowania w portfelu Banku z 4,5 proc. na koniec 2021 r. do min. 10 proc. w 2025 r. Na koniec I kw. 2023 r. wolumen zrównoważonego finansowania wyniósł 7,4 mld zł, tj. 8,1 proc. portfela kredytów, co potwierdza, że obraliśmy dobrą ścieżkę rozwoju – ocenia Jarek Rot.

Przedstawiciel BNP Paribas opowiada też o planach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla. – Wśród celów ESG na 2025 r. kluczowa jest również redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej o 55 proc. w porównaniu z 2019 r., zrealizowana na koniec 2022 r. już w 43 proc., oraz wyposażenie naszej floty w 100 proc. w auta hybrydowe i elektryczne, których mamy już 45 proc. – wskazuje dyrektor.

Jarek Rot podkreśla, że rolą odpowiedzialnych instytucji finansowanych jest rozwój produktów i usług odpowiadających na wyzwania globalne i uwarunkowania rynku lokalnego, wspieranie i finansowanie inwestycji oraz klientów działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także ograniczanie finansowania dla projektów i podmiotów, które działają niezgodnie z tym kierunkiem. – Stawiając oczekiwania wobec klientów, dostawców, partnerów biznesowych w zakresie ESG, kształtujemy rynek. Liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak „Lider ESG”, dają wyraźny sygnał naszym klientom i otoczeniu, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w transformacji – stwierdza.

Nowe Kawiarenki Naprawcze

Nagrodą srebrną i tytułem Lidera ESG w kategorii Edukacja w 2. edycji konkursu uhonorowano Fundację Veolia Polska za nowatorski program NaprawiaMY z Veolią. Dlaczego nowatorski? – Ponieważ dzięki niemu wzmacniamy aktywność społeczności lokalnych w połączeniu z bardzo praktyczną realizacją idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Integrujemy ze sobą ludzi, tworzymy przestrzeń do kreowania miejskich innowacji społecznych, ale także wspieramy włączanie w ten ruch różnych wykluczonych grup społecznych – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor spraw CSR i prezes zarządu Fundacji Veolia Polska.

Jak dodaje, NaprawiaMY z Veolią to projekt długofalowy, realizowany już od 4 lat i w dalszym ciągu kontynuowany. W tym roku wzbogaci się o kolejne Kawiarenki Naprawcze – w Łodzi, a być może także w Poznaniu i Warszawie – Ogromną motywacją dla nas jest to, że Veolia jest pierwszą firmą, która w sposób systemowy wspiera ruch kawiarenek naprawczych w Polsce – wskazuje prezes Fundacji Veolia Polska. W ramach programu działają już kawiarenki, które zajmują się naprawą rowerów, ubrań czy mebli. Spotkania są inicjowane przez współpracujące z Fundacją Veolia Polska stowarzyszenia, fundacje lub grupy nieformalne, które chcą i umieją integrować środowiska lokalne.

– Dzięki temu, że program NaprawiaMY z Veolią został dostrzeżony i nagrodzony, mamy pewność, że jest on potrzebny. Tym bardziej że z badań przeprowadzonych na nasze zlecenie wynika, że ponad 52 proc. społeczeństwa chciałoby wdrożyć w swoim życiu zasady zero waste, czyli żyć bez generowania odpadów, ale jednocześnie 28 proc. badanych widzi na tej drodze przeszkody, takie jak brak wsparcia systemowego oraz brak wystarczającej wiedzy. A zatem jesteśmy przekonani, że kierunek, jaki obraliśmy w 2019 r., jest właściwy i wart naszego dalszego wsparcia – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak.

Prezes Fundacji Veolia ocenia też samą ideę konkursu. – Konkurs Liderzy ESG to świetna inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi na dobre praktyki w obszarze ESG – nie tylko w budowaniu strategii opartej na czynnikach pozafinansowych, lecz także na ich praktyczny wymiar, w tym na innowacyjne rozwiązania w obszarze ochrony środowiska czy wykorzystania nowych technologii gromadzenia i analizowania danych ESG. Cieszy również wyczulenie na kwestie społeczne, ponieważ to właśnie innowacje, w tym te społeczne, są napędem dla zrównoważonego rozwoju – recenzuje Izabela Rakuć-Kochaniak. I dodaje, że konkurs pozwala zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy wytyczają kierunki pożądanych działań i którzy są pionierami w zakresie praktycznego wdrażania ESG w Polsce.

Zgłoszenia do 3. edycji

W tym roku grono liderów ESG powiększy się o kolejnych pionierów zrównoważonego rozwoju. Startuje bowiem 3. edycja konkursu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych i PwC Polska. Zgłoszenia konkursowe w kategoriach: Strategia ESG, Innowacja w obszarze ESG, Program Edukacyjny w obszarze ESG oraz Wizjonerka/Wizjoner Zrównoważonego Rozwoju można przesyłać od 30 sierpnia do 16 października. Na stronie internetowej konkursu są dostępne formularze zgłoszeniowe oraz pełna lista laureatów, wraz z uzasadnieniem decyzji jury. Warto zaznaczyć, że konkurs jest kierowany do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, zarówno do podmiotów dużych, jak i spółek małych i średnich.

DZR
To już III edycja konkursu Liderzy ESG.
Aplikuj do 16 października

Organizatorzy:

ikona lupy />
fot. materiały prasowe