Warszawa, 17.08.2023 (ISBnews) - W polskiej gospodarce w tym roku "w żadnym wypadku" nie odnotujemy recesji, zaś wzrost PKB w przyszłym roku przyspieszy do co najmniej 3%, ocenia wiceminister finansów Artur Soboń.

"Rok 2023 zamkniemy wzrostem gospodarczym - tutaj mamy pełny konsensus od agencji ratingowych, Komisji Europejskiej. A rok 2024 - to już sytuacja, gdy polska gospodarka wróci do znanej nam ścieżki wzrostu, o co najmniej 3% w 2024. Ten rok nie będzie w żadnym wypadku rokiem recesji" - powiedział Soboń podczas briefingu.

Wiceminister podkreślił, że w tym roku gospodarka nieco zwolni, a na koniec roku zobaczymy wzrost ok. 1%, może nieco mniej.

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w szybkim szacunku danych, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 0,5% r/r w II kw. 2023 r. wobec 0,3% spadku r/r w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 0,3% spadku w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

W II kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 3,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,3%.

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada wzrost PKB na poziomie 3%; w nowelizacji tegorocznego budżetu rząd założył wzrost PKB na poziomie 0,9% w 2023 r.

(ISBnews)