Resort stawia na zrównoważony i trwały rozwój obszarów wiejskich, który powinien pozwolić na wyrównanie poziomów życia mieszkańców wsi i miasta. Zadanie opracowania "paktu dla wsi" realizowane jest wraz z ministrem rozwoju oraz innymi resortami. Chcemy efektywnie wykorzystać środki z polityki spójności, zostaną wyznaczone priorytety i zadania - tłumaczył Jurgiel informując posłów z komisji rolnictwa nt. prac prowadzonych w resorcie.

Dodał, że najpierw będzie tzw. "mały pakt" na lata 2016-2017, a następnie opracowany zostanie "duży pakt", w ramach którego będzie też rozwiązany sposób zarządzania w rolnictwie. "Chodzi o to, jak ma być programowany rozwój na obszarach wiejskich, kto ma być partnerem dla gmin ze strony rządu" - wyjaśnił Jurgiel. Jak mówił, są już gotowe rozwiązania, chodzi m.in. o wykorzystanie doradztwa rolniczego, które od 1 stycznia 2017 r. zostanie przejęte pod nadzór ministra rolnictwa. Projekt ustawy w tym zakresie jest na końcowym etapie przygotowania i w ciągu 2 miesięcy powinien trafić do parlamentu.

Kolejną sprawą jest ustawa "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych", którą wkrótce zajmie się Sejm. Zaznaczył, że zależy mu na uchwaleniu jej do końca kwietnia, gdyż od 1 maja przestaje obowiązywać 12-letnie moratorium dla cudzoziemców na zakup polskiej ziemi. Dodał, że ustawa spełnia wszystkie postulaty zgłaszane przez organizacje rolnicze, rozwiązania są zbliżone do tych, jakie obowiązują w krajach zachodnich.

Poinformował, że resort przystępuje do przygotowania "właściwej ustawy o zmianach strukturalnych na obszarach wiejskich, która obejmie poza obrotem ziemią, inne zadania, które powinny być realizowane na obszarach wiejskich rozpoczynając od planowania zagospodarowania przestrzennego, do zadań państwa w stosunku do gospodarstw". Ta praca będzie trwała ok. 2 lat, projektowana ustawa zastąpi tą "o wstrzymaniu sprzedaży ziemi" - wyjaśnił.

Priorytetem jest też sprawa Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy międzynarodowej. Prowadzimy aktywną politykę na forum Unii Europejskiej" - zapewnił minister. Zaznaczył jednak, że nie widać ze strony większości członków Wspólnoty, by była wola dokonania dokładanego przeglądu WPR. Poinformował, że 15 marca ma się odbyć w KE debata na temat sytuacji na rynku wieprzowiny i mleka. "Jutro przesyłamy postulaty, nasze wnioski dotyczące tych rynków wypracowane wspólnie ze środowiskiem, licząc na to, że przynajmniej część z nich zostanie przyjęta" - powiedział szef resortu rolnictwa. Poinformował, że na jego zaproszenie do Polski ma przyjechać komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan oraz komisarz zajmujący się sprawami weterynaryjnymi (komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis), który chce zobaczyć jak wygląda w Polsce zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Na wsparcie rynków rolnych przeznaczone jest 28,5 mln euro z UE oraz tyle samo z krajowego budżetu. Pieniądze dostaną producenci mleka i wieprzowiny - poinformował Jurgiel.

Jak mówił, do konsultacji społecznych resort przekazał projekt ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt. Prowadzone są prace dotyczące powołania samorządowego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, przygotowujemy też ustawę o funduszu wzajemnej pomocy - wyliczał minister. Dodał, że projekt ten był już procedowany w poprzedniej kadencji, dokonujemy tam kilku zmian i prawdopodobnie w ciągu 2 miesięcy będzie on przekazany do Sejmu.

"Jest już pierwszy wariant ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest to jedna z szans na poprawienie dochodów rolniczych. Taki projekt będzie skierowany do Sejmu - myślę, że w pierwszym półroczu" - zaznaczył Jurgiel.

Przygotowywana jest także ustawa o spółdzielniach rolników, która była już wcześniej w Sejmie (był to projekt PiS), teraz będzie uzupełniona. Kierownictwo resortu rolnictwa przyjęło już założenia do ustawy o konsolidacji inspekcji nadzorujących bezpieczeństwo żywności. Zostanie powołany pełnomocnik, który do półrocza będzie miał za zadanie przygotowanie projektu w tym zakresie. W zależności od zaawansowania prac terminem wejścia w życie ustawy będzie 1 stycznia 2017 lub 1 stycznia 2018 r.

Resort planuje także w następnym roku zająć się utworzeniem jednej agencji rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to agencja płatniczo-rozwojowa, która poza wypłacaniem pieniędzy z UE będzie zajmowała się rozwojem - wyjaśnił minister.

Jurgiel poinformował też, że w ministerstwie została stworzona specjalna aplikacja komputerowa, która pozwala na wpisywanie wniosków od różnych organizacji i umożliwia łatwy wgląd w te postulaty. Na tej podstawie będą przygotowywane rozwiązania prawne - dodał.