Według niezależnego badania, serwery Lenovo System x są najbardziej niezawodnymi serwerami x86 na rynku. Wykorzystanie odpornych na awarie cztero- i ośmiogniazdowych systemów X6 daje przedsiębiorstwom korzyści, jakich nie są w stanie zapewnić inne mniejsze maszyny. Pozwala także na skuteczną migrację ze starzejących się i zamkniętych na innowacje technologiczne serwerów RISC/Unix.

Czas to pieniądz.

Nawet kilkuminutowy przestój może spowodować znaczące straty w przedsiębiorstwie i na dobre wstrzymać procesy biznesowe. Skutki awarii wpływają nie tylko na wewnętrzne funkcjonowanie firmy. Mogą poważnie nadwyrężyć jej relacje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. Skutkiem jest rosnący brak zaufania, niszczący reputację firmy i ostatecznie mogący wyeliminować ją z biznesu. To dlatego stała i nieprzerwana dostępność usług stała się czymś tak ważnym, wpływając na każdy aspekt naszego życia i każdą branżę.

Awarie są największym zagrożeniem.

W przypadku aplikacji krytycznych dla funkcjonowania firmy czy instytucji awarie to duży problem, a co za tym idzie koszt. Jak wynika z badania ITIC 2015-2016 Global Server Hardware and Server OS Reliability Report, zdecydowana większość przedsiębiorstw (82%) wymaga obecnie zapewnienia ciągłości pracy serwerów na poziomie co najmniej 99,99% w przypadku sprzętu o znaczeniu krytycznym, systemów operacyjnych i najważniejszych aplikacji biznesowych. Niemal wszystkie ankietowane firmy (98%) twierdzą, że koszty godziny przestoju przekraczają 100 tys. USD, a 81% szacuje je na ponad 300 tys. USD. W ocenie jednej trzeciej badanych przedsiębiorstw straty w wyniku godzinnej awarii przekraczają 1 mln USD. To są ogromne kwoty. Aby zapewnić ciągłość działania biznesu i tym samym zwiększyć produktywność pracowników, niezbędne jest zagwarantowanie ciągłości działania sprzętu serwerowego i systemów operacyjnych.

Jak to zrobić?

Takie cechy, jak niezawodność serwera, jego dostępność i skuteczność serwisowania – określane wspólnym atrybutem RAS (Reliability, Availability, Serviceability) – mają kluczowe znaczenie w ograniczaniu niezaplanowanych przestojów systemu informatycznego. Wybór serwerów, które pod względem RAS należą do najlepszych na rynku, powinien znacznie ułatwić zagwarantowanie ciągłości
biznesowej. Liderem w tej kategorii są serwery System x firmy Lenovo. Ze wspomnianego badania ITIC 2015- 2016 Global Server Hardware and Server OS Reliability Report wynika, że serwery Lenovo System x są najbardziej niezawodnymi systemami w zestawieniu z serwerami HP ProLiant i Integrity, Dell PowerEdge oraz platformami sprzętowymi Oracle x86 i SPARC. Badanie objęło kadrę zarządzającą i osoby odpowiedzialne za działy IT z ponad 600 przedsiębiorstw na całym świecie.