"Spółka podjęła decyzję, że zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości wyrok Sądu Unii Europejskiej. (...) Termin złożenia apelacji mija 26 lutego 2016. Spółka podtrzymuje opinię, że nie spodziewa się płatności kary nałożonej na Orange Polska przez Komisję Europejską w 2016 roku" - napisano w komunikacie.

W połowie grudnia ubiegłego roku Sąd Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od decyzji Komisji Europejskiej z 2011 roku. Tym samym podtrzymał karę w wysokości 127,6 mln euro, nałożoną za nadużywanie pozycji dominującej na rynku.

Orange Polska ma utworzoną rezerwę finansową na konieczność zapłacenia całej kary.

W 2011 roku Komisja Europejska nałożyła na Telekomunikację Polską (obecnie Orange Polska) 127,6 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku szerokopasmowego dostępu do internetu. Komisja uznała, że spółka, jako operator posiadający pozycję dominującą, była zobowiązana zapewnić operatorom alternatywnym dostęp do swojej sieci, aby mogli oni skutecznie konkurować na rynku detalicznym.

W listopadzie 2014 roku Orange Polska i Netia zawarły ugodę dotyczącą wzajemnych roszczeń. Orange zapłacił Netii 145 mln zł, jednak ostateczna wartość ugody ma być zależna od finalnej wysokości kary nałożonej przez Komisję Europejską.