Rozmawiamy z TOMASZEM PAŃCZYSZYNEM, dyrektorem generalnym Krajowej Izby Biopaliw - Stopniowy wzrost zużycia biopaliw w kolejnych latach przełoży się na zmniejszenie środków wydawanych przez polskie firmy na import ropy naftowej.
• Kto jest dziś zobligowany do mieszania paliw z biokomponentami i w jakich proporcjach?
- Ustawodawca nałożył obowiązek stosowania biokomponentów w paliwach na producentów oraz importerów paliw i biopaliw płynnych. Koncerny paliwowe zobowiązane do wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego muszą użyć określoną, minimalną ilość paliw odnawialnych liczoną w stosunku do ogółu sprzedaży w danym roku kalendarzowym. Wysokość NCW na poszczególne lata określa z kolei rozporządzenie Rady Ministrów, np. poziom 3,45 proc. wyznaczony na 2008 rok oznacza, że rynek powinien w tym roku wchłonąć około 600 tys. ton biokomponentów.
• Jakie są obecnie najpopularniejsze biopaliwa na polskim rynku?
- Paradoksalnie najlepiej sprzedają się paliwa z maksymalnie 5 proc. domieszki biokomponentów. Biokomponenty trafiają zarówno do oleju napędowego (estry), jak również do etyliny (bioetanol). Są one powszechnie mieszane i szeroko dostępne na stacjach paliw. Zgodnie ze stosowaną nomenklaturą nie są to jednak biopaliwa. Tego rodzaju mieszaniny muszą spełniać dokładnie te same parametry jakościowe jak paliwa mineralne. Nie istnieje też konieczność informowania konsumentów o zawartości biokomponentów w paliwie, jeśli ich objętość nie przekracza 5 proc.
Stosunkowo dużą popularność na rynku, z racji niższej od oleju napędowego ceny, uzyskał bioester. Natomiast takie biopaliwo jak B20 jest obecnie rzadko spotykane. Na rynku dostępna jest też cała gama biopaliw, które można stosować w wybranych flotach pojazdów oraz biopaliwa, które produkują rolnicy na własne potrzeby. Jednak ilościowy udział tych produktów w rynku jest w zasadzie niezauważalny.
• Kiedy producenci będą mogli mieszać paliwa z większą ilością biokomponentów i zaczną czerpać z tego marże?
- Sukces rynkowy mieszanek z większymi niż 5 proc. domieszkami biokomponentów zależy przede wszystkim od polityki akcyzowej rządu. Niestety obecnie brak jest widocznych zachęt do promowania biopaliw przez koncerny naftowe. Należy się zatem spodziewać, że nawet w dłuższej perspektywie czasowej najbardziej popularne na rynku pozostaną paliwa z dodatkiem biokomponentów do 5 proc. Rosnąć będzie również sprzedaż bioestru.
• Czy wzrost podaży biopaliw spowoduje zmniejszenie zakupów ropy?
- Jest to naturalny efekt rozwoju sektora producentów biopaliw. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na biokomponenty będą one w określonym, rosnącym procencie zajmować objętość w paliwach mineralnych. Skoro tak, to zapotrzebowanie na import ropy naftowej będzie się zmniejszać. Krajowa Izba Biopaliw szacuje, że przy obecnej dynamice zapotrzebowania na paliwa w transporcie oraz rosnącej wielkości udziału biokomponentów w paliwie (co jest pochodną spełniania wymogów unijnych) w 2020 roku zmniejszenie wydatków na import ropy naftowej może wynieść ponad 13 mld zł.
RODZAJE BIOPALIW
ESTRY - produkt pochodzący z procesu estryfikacji substancji pochodzenia roślinnego (reakcji między kwasem karboksylowym i alkoholem). Może być przeznaczony do stosowania jako paliwo do silników o zapłonie samoczynnym typu Diesel lub jako biokomponent oleju napędowego.
BIOETANOL - otrzymywany jest w procesach fermentacji głównie z buraków cukrowych i pszenicy w Europie, w Brazylii prawie wyłącznie z trzciny cukrowej, a w USA z kukurydzy. Używany jest jako samoistne paliwo oraz jako biokomponent zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.
BIOESTRY - najbardziej popularne biopaliwo. Produkowane w procesie estryfikacji olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych metanolem w obecności katalizatora. W Europie bioester produkowany jest głównie z oleju rzepakowego (np. Niemcy, Polska) lub słonecznikowego (np. Hiszpania). Ma zbliżone właściwości do konwencjonalnego oleju napędowego.
TOMASZ PAŃCZYSZYN, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw