Jak informuje agencja, rating równoważy z jednej strony silną sytuację makroekonomiczną Polski, odporny system bankowy i jakość instytucji zgodne z ratingiem w kategorii "A", z wysokim zadłużeniem zewnętrznym, stosunkowo niskim poziomem PKB per capita i wyższym od porównywalnych gospodarek długiem publicznym, na poziomie 52 proc. PKB wobec mediany dla grupy ratingów "A" na poziomie 45 proc.

"Stabilna perspektywa odzwierciedla ocenę Fitch, że ryzyka wzrostu lub spadku ratingu są obecnie zrównoważone" - napisano w piątkowym komunikacie.

Jako czynniki ryzyka, które samodzielnie lub łącznie mogłyby skutkować obniżką ratingu lub jego perspektywy agencja wskazuje poluzowanie polityki fiskalnej, która pogorszyłaby trajektorię długu publicznego, a także osłabienie wiarygodności politycznej lub gospodarczej, "na przykład w skutek pogorszenia otoczenia biznesowego".

W drugą stronę zadziałać mogłyby obniżka miar zadłużenia zagranicznego, korzystny wzrost gospodarczy, a także większe przekonanie, że niskie deficyty i spadek relacji długu publicznego do PKB są trwałe.

Reklama

Agencja prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w tym i przyszłym roku wyniesie 3,0 proc. PKB.

Reklama

"Są ryzyka wyższego deficytu: rząd PiS będzie pod presją, by wywiązać sie różnych obietnic, jak zmian w PIT, obniżenia wieku emerytalnego czy wydatków na opiekę zdrowotną, i trzeba będzie zastąpić jednorazowe wpływy z aukcji LTE" - napisano w komentarzu do prognozy deficytu na przyszły rok.

"Zmiana stabilizującej reguły wydatkowej ułatwia wzrost wydatków rządowych w krótkim terminie i osłabia skuteczność reguły jako instytucjonalnego zakotwiczenia polityki fiskalnej" - dodano.

W ocenie agencji ustawy zmieniające funkcjonowanie m.in. mediów publicznych i władzy sądowniczej są powodem krajowych i zagranicznych obaw, gdyż "postrzegane były jako zmiana systemu podziału i równowagi władz w Polsce".

"Fitch spodziewa się, że bardziej konfrontacyjne nastawienie rządu zwiększy polaryzację polskiego społeczeństwa i doprowadzi do wzrostu napięć politycznych" - dodano w raporcie agencji.