Do końca października 2008 r. można w Vattenfall Sales Poland kupić energię z ceną gwarantowaną na 2009 rok po około 0,25 zł netto za 1 kWh. Spółka zapewnia, że będzie to możliwe także w następnych miesiącach, ale być może już po innej cenie.
Gdyby nie decyzja Urzędu Regulacji Energetyki o utrzymaniu kontroli cen energii dla gospodarstw domowych w 2009 roku, za kilka miesięcy odbiorcy indywidualni mogliby skorzystać z oferty gdańskiej Energii Obrót, która przygotowywała sprzedaż energii z ceną gwarantowaną na cztery lata. Teraz jednak firma wycofuje się z tego projektu.
- Wraz z konstruowaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw oferty z ceną gwarantowaną przez cztery lata, którą sprzedajemy od kilku dni, przygotowywaliśmy się do zaproponowania od nowego roku takiego produktu gospodarstwom domowym, ale warunkiem były wolne ceny. Na razie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu - mówi Beata Ostrowska, rzecznik Energii.
Całkowitej posuchy na rynku ofert z gwarancją ceny to jednak nie oznacza. Produkty z ceną gwarantowaną na 2009 rok oferują poznańska Enea i gliwicki Vattenfall Sales Poland. Oferta Vattenfalla z obecną ceną około 0,27 zł netto za 1 kWh plus opłata handlowa ważna jest do końca października 2008 r., ale firma przekonuje, że faktycznie jest to stała oferta.
- Ofertę z gwarancją ceny będziemy mieli cały czas, a tylko co jakiś czas będziemy ją uaktualniać i teraz zrobimy to po upływie października. To oznacza, że cena może się zmienić, ale zależy to od aktualnej ceny rynkowej - mówi Grzegorz Lot, dyrektor ds. Vattenfall Sales Poland.
Ofertę z gwarancją ceny na 2009 rok, z której można skorzystać do końca listopada 2008 r., ma Enea. Cenowo jest to propozycja zbliżona do oferty Vattenfalla, bo w produkcie podstawowym 1 kWh energii kosztuje około 0,25 zł netto plus opłata handlowa. Ze względu na decyzje URE o tym, że ceny dla gospodarstw domowych będą w 2009 roku nadal regulowane, Enea nie zamierza przedłużać obecnej oferty. Szanse na skorzystanie z niej mają więc w praktyce tylko odbiorcy, którzy do końca listopada daliby radę wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy i byli przyłączeni do sieci jednego z 6 spośród 14 operatorów systemów dystrybucyjnych. To świadczy o tym, że nadal zmiana sprzedawcy jest blokowana przez brak umów pomiędzy sprzedawcami i dystrybutorami.
Oferta Enei ma przy tym tę cechę, że nie jest kierowana do obecnych klientów Enei. - Nie możemy takiej oferty zaproponować klientom podłączonym do sieci Enea Operator, bo dla tej grupy klientów ceny zatwierdza URE - mówi Paweł Oboda, rzecznik Enei.
Nie należy przy tym liczyć, że liczba ofert z gwarantowaną ceną na 2009 rok nagle wzrośnie. Sprzedawcy zwracają uwagę, że będzie w tym przeszkadzało zachowanie kontroli nad cenami przez regulatora.
PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY
Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej
• Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą.
• Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy W przypadku gdy sprzedawcą dotychczasowym była spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada umowę kompleksową, czyli obejmującą warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i dystrybucji.
• Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji.
• Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) o zawarciu nowej umowy sprzedaży OSD to funkcja, którą pełni dystrybutor zapewniający nam dostawę (przesył) energii.
• Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczniki) W zależności od wielkości zużycia energii zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.
• Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z poprzednim sprzedawcą W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego. Stan licznika operator przekazuje staremu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. Na tej podstawie sprzedawcy wystawią odbiorcy faktury. Dotychczasowy sprzedawca przygotuje rozliczenie końcowe.