Do wybranej grupy klientów należą m.in. lekarze, prawnicy, aptekarze.
- Dla EFL są to bezpieczne grupy klientów. To klienci solidni, z którymi współpracujemy od dawna, których znamy i możemy im zaproponować specjalną ofertę - mówi Radosław Boniecki, dyrektor zarządzający w Europejskim Funduszu Leasingowym.
Preferencje polegają przede wszystkim na zastosowaniu wobec klientów wykonujących zawody zaufania publicznego procedury uproszczonej. Leasingodawcy deklarują, że wszelkie formalności związane z przyznaniem leasingu samochodów osobowych mogą zamknąć się w ciągu 24 godzin.
- Dla tych grup wprowadziliśmy uproszczone procedury. Umowę leasingową można zawrzeć w bardzo krótkim czasie, przedstawiając dokumenty rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności - dodaje Radosław Boniecki.
Na sprzęt medyczny i samochód
Specjalna oferta dla lekarzy dotyczy leasingu sprzętu medycznego, ale nie tylko. W EFL, w pakiecie Euromed oprócz leasingu na urządzenia medyczne do wyposażenia gabinetu lekarskiego czy na sprzęt do wyposażenia apteki, znajdują się również samochody i komputery. Medycy najczęściej jednak leasingują unity stomatologiczne, autoklawy, aparaty Rtg i USG.
W EFL, żeby wyleasingować sprzęt w procedurze uproszczonej, potrzebne jest przedstawienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (dla spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki), zaświadczenie o numerze REGON i NIP oraz dowód osobisty. W przypadku leasingu samochodów EFL zalicza koszty ubezpieczenia na poczet wpłaty własnej lub dolicza je do czynszów leasingowych.
W Pekao Leasing, oprócz sprzętu medycznego, lekarze również mogą leasingować nowe środki transportu, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe. Warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty (pakiet MedLeasing) jest, by wartość zaangażowania z wnioskowanej transakcji nie przekroczyła 150 tys. zł netto (wartość netto przedmiotu umowy pomniejszona o wysokość opłaty wstępnej). Pekao zastrzega też, że wartość leasingowanego środka trwałego wraz z innymi obciążeniami (spłata kredytów, pożyczek, limitów w kartach kredytowych) nie może przekroczyć 500 tys. zł.
Liczy się dyplom
Ponadto osoby, które prowadzą działalność związaną z opieką zdrowotną przez okres minimum dwóch lat i posiadają dyplom Akademii Medycznej co najmniej dwa lata, do wniosku nie muszą załączać dokumentów o dochodach.
BPH Leasing kusi lekarzy preferencjami finansowymi (Program Medyk Leasing). Kiedy wartość przedmiotu leasingu netto pomniejszona o pierwszą wpłatę nie przekracza 200 tys. zł, firma leasingowa pokrywa koszty ubezpieczenia sprzętu.
Z kolei Getin Leasing oferuje lekarzom (produkt easyMED) leasing sprzętu medycznego już od 5 proc. wpłaty własnej.
Prawnik jak lekarz
Na preferencje mogą też liczyć prawnicy. Specjalna oferta obejmuje leasing samochodów, sprzętu IT, wyposażenia biur czy kancelarii. Ułatwienia w uzyskaniu leasingu są w tym przypadku podobne do tych, jakimi wśród firm leasingowych cieszą się lekarze czy stomatolodzy. Chodzi więc o skrócenie czasu przyznawania finansowania, ograniczenie liczby wymaganych dokumentów, a przy spełnieniu pewnych warunków również udogodnienia finansowe, np. wymaganie niższej niż standardowo wpłaty własnej.
Leasing dla rolnika
EFL idzie jeszcze dalej i rozszerza krąg klientów traktowanych na specjalnych warunkach. Firma stworzyła specjalny produkt dla rolników. Oferta skierowana jest do rolników, również tych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy posiadają areał powyżej 20 hektarów ziemi własnej lub dzierżawionej bądź też są w stanie udokumentować dochód na poziomie 60 tys. zł brutto.
- Wiele gospodarstw rolnych rozpoczęło inwestycje związane m.in. z modernizacją i wzbogacaniem parku maszynowego. Rynek rolny jest więc bardzo interesujący ze względu na jego znaczny potencjał i możliwości rozwojowe. Naszą ofertę dla rolników wyróżnia leasing z sezonowym harmonogramem spłat - tłumaczy Radosław Boniecki.
Jego istotą jest możliwość wyboru miesięcy kalendarzowych w roku, w których leasingobiorca będzie płacił wysokie raty (minimum sześć rat w roku) i raty niższe w wysokości minimum 10 proc. wartości dużej raty. Dzięki temu rozwiązaniu harmonogram spłat rat dopasowany jest do cyklu spływu należności z produkcji rolnej. Do zawarcia umowy niezbędne są podstawowe dokumenty związane z działalnością rolniczą lub gospodarczą.
MACIEJ BEDNAREK
OPINIA
HUBERT KŁOS
Pion Handlowy BRE Leasing
W ofercie BRE Leasing przewidziane są specjalne preferencyjne warunki umów dla pewnej grupy odbiorców. Są to klienci reprezentujący zawody o podwyższonym zaufaniu. Do tej grupy należą: lekarze i stomatolodzy (prywatne praktyki lekarskie, NZOZ-y, kliniki), weterynarze, aptekarze, adwokaci, notariusze, radcy prawni, komornicy, architekci. Prestiż tych zawodów i zaufanie społeczne do osób je wykonujących skłaniają BRE Leasing do preferencyjnego traktowania ich wniosków o objęcie leasingiem dóbr. Dodatkowo doświadczenia kredytodawców i leasingodawców potwierdzają zasadność takiego podejścia. Dzięki zaufaniu do tej grupy klientów mogą oni liczyć na niższe opłaty wstępne, wyższą kwotę zaangażowania BRE Leasing, uproszczone procedury i obniżone wymagania, co do ilości składanych dokumentów.