O ponad 1 mln sztuk do 42 mln 855,2 tys. wzrosła w III kwartale liczba kart SIM aktywnych w polskich sieciach komórkowych.
Reklama
Nie bardzo wierzę w odzwierciedlenie tego skoku w wynikach finansowych operatorów - mówi GP Paweł Puchalski, analityk telekomunikacyjny BZ WBK.
Według GUS, w III kwartale liczba aktywnych kart wzrosła o 1125,9 tys. W stosunku do września 2007 r. zwiększyła się niemal o 2,8 mln. Był to ósmy kwartał, w którym malało tak liczone tempo wzrostu liczby klientów sieci komórkowych
Z dostępnych informacji wynika, że najwięcej nowych kart SIM zaczęło działać w sieciach Polkomtelu, który przez ostatnie trzy kwartały czyścił bazę klientów usług przedpłaconych. Mimo wzrostu liczby klientów o ok. 550 tys. Polkomtel raczej nie wyprzedził operatora sieci Orange - PTK Centertel.
Z naszych szacunków wynika, że okres od lipca do września był trzecim kwartałem, w którym zmniejszała się liczba nowo uruchomionych kart SIM w sieci Play (P4). Play w końcu września informował, że ma 1,6 mln klientów i podtrzymał prognozę zdobycia dwumilionowego klienta do końca roku. Nie dziwi więc, że firma już od pierwszych dni listopada zaczyna promocje świąteczne. IV kwartał tradycyjnie jest okresem, w którym sieci komórkowe zdobywają najwięcej klientów. Wówczas też najwięcej abonentów podejmuje decyzję, czy przedłużyć umowę z dotychczasowym operatorem.
Z szacunków GP wynika, że w III kwartale łączne przychody operatorów komórkowych wyniosły 6,6 mld zł i były o ok. 7,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Przychody operatorów po trzech kwartałach szacujemy na ponad 19,1 mld zł, co oznacza wzrost o 10,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku.
Niższe tempo wzrostu przychodów wynika ze spadku tempa wzrostu liczby aktywnych kart SIM (r/r) oraz z tego, że o 15 proc. spadły od maja stawki hurtowe za kończenie połączeń w sieciach komórkowych.
Szacujemy, że PTK Centertel także pod względem przychodów utrzymał pozycję lidera, ale różnica w stosunku do Polkomtelu była niewielka. Według naszych przewidywań kwartalne przychody PTC przekroczyły 2 mld zł.
O ponad 1 mln sztuk do 42 mln 855,2 tys. wzrosła w III kwartale liczba kart SIM aktywnych w polskich sieciach komórkowych / Inne