W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie spadł do poziomu plus 20 wobec plus 24 we wrześniu - podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 29 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 9 proc. (we wrześniu odpowiednio 30 proc. i 6 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorstwa odnotowują wolniejszy od zgłaszanego we wrześniu wzrost portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" - napisano.

Spośród badanych przedsiębiorstw 30 proc., podobnie jak przed rokiem, planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą.

"Jednak prognozy wzrostu ich portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym są słabsze, niż przewidywano we wrześniu br. i w październiku ub. r." - napisano.

Z badań wynika, że bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest korzystnie, podobnie jak we wrześniu. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw są mniej optymistyczne od prognoz sprzed miesiąca.

Wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych może być wolniejszy, niż przewidywano we wrześniu. Również plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia są ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 1,3%

Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, spadła o 1,3% r/r do 180,537 w okresie styczeń - wrzesień 2008 roku, podał Główny Urząd Statystyczny.

W całym 2007 roku liczba ta wyniosła 247,7 tys. (wzrost o 47,1%).

W tej grupie w okresie dziewięciu miesięcy br. wzrosła liczba mieszkań w budownictwie społecznym czynszowym – o 55,6% do 3246 mieszkań oraz w budownictwie indywidualnym – o 3,8% do 88.550 szt. Największy spadek odnotowano w budownictwie spółdzielczym – 45,0% do 4.405 mieszkań, a w przypadku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem spadek wyniósł 3,6% - do 79.972 szt., podano także.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w tym okresie, wyniosła 144.283, co oznacza wzrost o 2,3%.

GUS szacuje, że w końcu września br. w budowie było 715,2 tys. mieszkań, tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem.

GUS podał też, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2008 roku oddano do użytkowania 106.995 mieszkań, czyli o 23,1% więcej niż przed rokiem.