Maks Kraczkowski (PiS) pytał ministerstwo rozwoju, jak zamierza ono poprawić jakość przygotowywanych projektów ustaw, zarzucał, że nadprodukcja prawa i wprowadzanie przepisów niewystarczająco uzgodnionych ze środowiskami przedsiębiorców utrudnia prowadzenie biznesu w Polsce.

Haładyj zapewnił, iż troska o małe i średnie przedsiębiorstwa będzie determinowała sposób tworzenia przepisów w samym resorcie rozwoju, a także sposób patrzenia na przepisy powstające poza tym ministerstwem.

Jak podstawowe zadanie Haładyj określił znoszenie barier dla wzrostu i ekspansji zagranicznej oraz konkurencyjności polskich firm. Zaznaczył, że chodzi o stworzenie "przyjaznego otoczenia prawnego" dla przedsiębiorców, nie tylko jeśli chodzi o tworzenie nowego prawa, ale także stosowanie już uchwalonych przepisów.

Jak mówił, resort rozwoju zamierza w tym celu ściśle współpracować ze środowiskiem przedsiębiorców i skupić się na ich rzeczywistych i konkretnych postulatach.

Wśród narzędzi, które mają służyć polepszeniu jakości tworzonego prawa gospodarczego wiceminister wskazał staranne opracowywanie Oceny Skutków Regulacji (OSR) przygotowywanych projektów - zarówno ex ante jak ex post - by "przepisy nie powstawały w abstrakcji".

Zapowiedział, iż resort zamierza wzmocnić wpływ OSR-ów na rzeczywisty kształt regulacji, analizować skutki kilku opcji interwencji legislacyjnej, a także tzw. opcję zerową, czyli brak interwencji legislacyjnej.

Według wiceministra resort chce także aktywnie prowadzić proces konsultacji projektów, traktując je "nie tylko jako źródło opinii, ale także źródło danych".

Haładyj podkreślił także znaczenie tzw. testu MŚP, czyli analizy, czy dane rozwiązanie prawne, niekoniecznie ze sfery prawa ściśle gospodarczego, można wprowadzić w sposób nieuciążliwy dla małych i średnich firm.

Zapowiedział ponadto bardziej stabilne wchodzenie w życie ustaw gospodarczych.