Ponad 1 mld 900 mln zł przeznaczy do 2013 r. w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na inwestycje drogowe urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego.

W ramach WPI planowana jest m.in. budowa mostów, ponieważ - jak powiedział na środowej konferencji prasowej członek zarządu województwa Grzegorz Roman - poza Wrocławiem są one w bardzo złym stanie.

W ramach inwestycji w drogi tzw. zagłębia miedziowego zaplanowano budowę mostu na Odrze w Ciechanowie

Sam obiekt ma kosztować około 90 mln zł, natomiast 100 mln zł będzie kosztowała budowa dróg dojazdowych do mostu na odcinku Ciechanów-Góra i Ciechanów-Lubin, Głogów.

Dla udrożnienia ruchu w aglomeracji wrocławskiej zaplanowano budowę mostu na Odrze w Brzegu Dolnym, z drogami dojazdowymi. Warta 90 mln zł inwestycja ma się rozpocząć w ciągu 3-4 lat.

W ramach skomunikowania Wałbrzycha i Świdnicy z autostradą A4 zaplanowano m.in.: budowę obwodnicy Szczawna Zdroju i budowę tzw. małej obwodnicy Świdnicy. Na cały projekt w sumie w latach 2007- 2013 przeznaczono 190 mln zł.

Prawie 90 mln zł kosztować będą inwestycje w tzw. korytarz drogi przedsudeckiej

Projekt przewiduje m.in.: budowę obwodnicy Strzegomia, budowę obwodnicy Dzierżoniowa i przebudowę drogi wojewódzkiej w Srebrnej Górze.

W ramach WPI ponad 10 mln zł przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 135 mln zł na obwodnice i obejścia miejscowości, ponad 43 mln zł na modernizację mostów.

Pieniądze przeznaczone na drogi wojewódzkie to największa część z całego dolnośląskiego WPI, bo 41 proc.