65 proc. przedsiębiorców uznaje KRD za kluczowe źródło informacji, które pozwala unikać problemów z dłużnikami - wynika z przeprowadzonego badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Obecnie w bazie wpisanych jest 2,5 mln dłużników, których zaległości wynoszą ponad 54 mld zł.

Krajowy Rejestr Długów poinformował, że zgodnie z przeprowadzonym badaniem, wśród trzech najbardziej przydatnych funkcji rejestru, ankietowani konsumenci wskazali: możliwość sprawdzenia, czy ktoś nie próbował wykorzystać ich PESEL-u do wzięcia kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania (65 proc.); opcję sprawdzenia, czy firma, z której usług chcą skorzystać, a żąda zaliczki, nie jest zadłużona (52 proc. wskazań); po trzecie rejestr to dobre miejsce do sprawdzenia, czy deweloper, z którego usług chcieli skorzystać, nie ma długów (36 proc.).

"W szerszym ujęciu 77 proc. Polaków pytanych o to, jaką rolę w gospodarce odgrywa KRD, odpowiedziało, że zabezpiecza ono polski system finansowy gromadząc i udostępniając informacje o płatnościach przedsiębiorstw i konsumentów" – informuje KRD.

Cytowany w raporcie prezes KRD Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki wskazał, że 65 proc. ankietowanych przedsiębiorców jako największą korzyść ze współpracy z KRD uznało możliwość weryfikacji wiarygodności płatniczej dowolnego kontrahenta. "54 proc. wskazywało na unikanie dzięki temu późniejszych kosztów windykacji" – poinformował Łącki. Dodano, że na trzecim miejscu z wynikiem 43 proc. znalazła się pomoc w odzyskaniu zaległych należności od kontrahentów.

Z przeprowadzonego badania wynika, że znajomość marki KRD deklaruje 78 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP oraz 74 proc. konsumentów. Dodano, że 82 proc. ankietowanych właścicieli i szefów firm twierdzi, że KRD udostępniając dane o dłużnikach, chroni polskie firmy przed nieuczciwymi klientami, a 67 proc. uważa, że KRD ma dzięki temu pozytywne oddziaływanie na gospodarkę.

Dodano, że choć KRD jest postrzegane obecnie przede wszystkim jako narzędzie prewencyjne, to nadal pełni funkcję windykacyjną. 70 proc. ankietowanych konsumentów i 65 proc. przedsiębiorców wskazało, że gdyby mieli zbyt mało pieniędzy na opłacenie wszystkich swoich rachunków i faktur, to w pierwszej kolejności opłaciliby te, które zostały wystawione przez firmy współpracujące z KRD, aby nie zostać wpisanym do rejestru.

Wśród najpoważniejszych konsekwencji takiego wpisu wymieniono: problemy z zaciągnięciem kredytu w banku (73 proc. konsumentów i 62 proc. przedsiębiorców), problemy z zakupami na raty w sklepie (53 proc. konsumentów) lub odmowę sprzedaży produktów i usług z odroczonym terminem płatności (41 proc. przedsiębiorców) oraz utratę wiarygodności i dobrego imienia (45 proc. konsumentów i 44 proc. przedsiębiorców).

KRD powstało 4 sierpnia 2003 r. jako pierwsze biuro informacji gospodarczej i kończy w tym roku 20 lat. Obecnie w bazie KRD jest wpisanych 2,5 mln dłużników, o łącznych zaległościach wynoszących 54,1 mld zł. Z tego 44,7 mld zł to długi konsumentów, a 9,4 mld zł – nieuregulowane zobowiązania firm.

Badanie "Krajowy Rejestr Długów – 20 lat informacji gospodarczej w Polsce" zostało zrealizowane w lipcu 2023 r. przez TGM Research z inicjatywy Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej metodą CATI na reprezentatywnej grupie 500 małych i średnich firm oraz 1000 konsumentów. (PAP)

Autor: Adrian Reszczyński

ra/ mick/